Żidiet fil-Laikos

IL-KONĊILJU EKUMENIKU VATIKAN II

Il-Konċilju li seħħ u għad irid iseħħ

Il-Konċilju huwa l-maġisteru tal-Knisja. Jew int mal-Knisja, u għalhekk timxi fuq it-tagħlim tal-Konċilju, għax jekk ma timxix fuq dak li qal il-Konċilju jew tinterpretah kif jidhirlek int, kif taħsibha int, inti m'initx mal-Knisja. Għandna nkunu determinati u stretti dwar dal-punt.

Ara d-diskors kollu tal-Papa Frangisku, 30/01/2021

 

 

IT-TALBA TAL-ISQFIJIET FIL-KONĊILJU

Adsumus Domine. Ninsabu hawn, Mulej. Talba lill-Ispirtu s-Santu li l-Isqfijiet kienu jitolbu fil-bidu ta' kull sessjoni tal-Konċilju.

 

ID-DOKUMENTI U L-MESSAĠĠI TAL-KONĊILJU

Is-sittax-il dokument finali tal-Konċilju.

It-tmien messaġġi fl-għeluq tal-Konċilju. 08/12/1965.

 

Ara aktar mill-Papa Ġwanni XXIII u dwaru ...

MILL-PAPA ĠWANNI XXIII

Messaġġ bir-radju mill-Papa Ġwanni XXIII eżattament xahar qabel ta bidu għall-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. 11/09/1962.

Il-Papa Ġwanni XXIII fis-Santwarju ta' Loreto. Diskors ftit jiem qabel il-ftuħ tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. 04/10/1962.

ll-Papa Ġwanni XXIII. Gaudet Mater Ecclesia. Diskors ta' inawgurazzjoni fil-ftuħ tal-Konċilju. 11/10/1962.

Il-Papa Ġwanni XXIII. Diskors lill-folla fi Pjazza San Pietru filgħaxija tal-jum tal-ftuħ tal-Konċilju. 11/10/1962.

Il-Papa Ġwanni XXIII. L-aħħar diskors fil-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. Għeluq l-ewwel sessjoni. 08/12/1962.

 

MILL-PAPA PAWLU VI

Il-Papa Pawlu VI. Diskors fil-ftuħ tat-tieni sessjoni tal-Konċilju. 29/09/1963.

Il-Papa Pawlu VI fil-ftuħ tar-raba' sessjoni tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. Festa tas-Salib Imqaddes. 14/09/1965.

Il-Papa Pawlu VI. Diskors fl-aħħar sessjoni pubblika tal-Konċilju. 07/12/1965.

Il-Papa Pawlu VI. Omelija fl-għeluq tal-Konċilju. Solennità tal-Kunċizzjoni. 08/12/1965.

Il-Papa Pawlu VI. Tmien messaġġi mogħtija fl-għeluq tal-Konċilju lil kategoriji differenti ta' persuni. 08/12/1965.

Il-Papa Pawu VI. Diskors fit-tmien anniversarju mill-ftuħ tal-Konċilju Vatikan II. Angelus. 11/10/1970.

Il-Papa Pawlu VI. Il-Konċilju Vatikan II; dawl ghall-istorja tagħna. Udjenza Ġenerali. 21/06/1978.

 

MILL-PAPA BENEDITTU XVI

Diskors tal-Papa Benedittu XVI fuq id-digriet Ad Gentes, tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. 11/03/2006.

 

MILL-PAPA FRANĠISKU

Ir-riforma li beda l-Konċilju, kif sejra, fostkom? Sittin sena wara għadna bil-bizzilel u bil-berettini. Silta minn diskors tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet u Saċerdoti Sqallin. 09/06/2022.

Ir-reżistenza wara l-Konċilju Vatikan II, li għadha preżenti. Mid-diskors tal-Papa Franġisku lill-Ġiżwiti fil-Perù. 15/02/2018.

Nisħqu b’awtorità maġisterjali li r-riforma liturġika li tana l-Konċilju Vatikan II hija irriversibbli. Diskors tal-Papa Franġisku fit-68 edizzjoni tal-Ġimgħa Liturġika Nazzjonali. Sala Pawlu VI. 24/08/2017.

Niċcelebraw il-Koncillju, imma ma rridux ninbidlu. Diskors tal-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. 16/04/2013.

 

RIŻORSI VIDJO / AWDJO

Diversi vidjos b'għadd ta' temi dwar il-Konċilju Ekumeniku Vatikan II ...

Il-Vjaġġ ikompli.  Sensiela ta' programmi fuq id-dokumenti tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. Fl-okkażjoni tas-60 anniversarju mill-bidu tal-Konċilju - awdjo

 

DWAR IL-KONĊILJI TAL-KNISJA

Il-Konċilji Ekumeniċi tal-Knisja Kattolika.

Għaliex il-Konċilji jissejħu ekumeniċi? Mons. Prof. Hector Scerri.

Tagħrif dwar il-Konċilji Ekumeniċi tal-Knisja Kattolika.  Harry Agius Ordway.

 

RIŻORSI OĦRA

Vatikan II. Seħħ u għad irid iseħħ. Sensiela ta' dokumentarji fis-60 anniversarju mill-bidu tal-Konċilju fl-1962. awdjo u vidjo.

X'ma qalx il-Konċilju. Ktieb publikat minn Dun Ġużepp Pace fl-2002 fl-okkażjoni tal-40 sena mill-bidu ta' Vatikan II.

Dei Verbum. Il-Kostituzzjoni tal-Konċilju fuq ir-Rivelazzjoni Divina. Sensiela ta' 12-il programm ma' Dun Pawl Sciberras. awdjo.

Sacrosanctum Concilium. Kostituzzjoni tal-Konċilju fuq il-Liturġija. Sensiela ta' 12-il programm ma' Fr Michael Bugeja. awdjo.

Storja tal-Konċilju. Mons. Joe Bezzina. awdjo.

Ħamsin sena wara. Kummenti waqt serata kommemorattiva. Seminarju 2012. Fr Hermann Mizzi ocd u Fr Edward Farrugia sj. awdjo.

Id-Dokumenti tal-Konċilju. Programmi ma' diversi mistiedna dwar id-dokumenti finali tal-Konċilju. awdjo.

 

PERSONAĠĠI B'RABTA MAL-KONĊILJU EKUMENIKU VATIKAN II

Ġwanni XXIII.  Il-papa li sejjaħ il-Konċilju.

Pawlu VI. Il-papa li wara l-mewt ta' Ġwanni XXIII kompla l-Konċilju, ġabu fi tmiemu u beda t-twettieq tiegħu.

Albino Luciani.  Bħala isqof ħa sehem fil-Konċilju u f'Awwissu 1978 kien elett bħala l-Papa Ġwanni Pawlu I.

Karol Józef Wojtyła.  Bħala isqof hu ħa seħem fil-Konċilju u f'Ottubru 1978 kien elett bħala l-Papa Ġwanni Pawlu II.

Joseph Ratzinger. Bħala teologu kien wieħed mill-esperti li għenu lill-Isqfijiet tal-Konċilju u f'April 2005 kien elett bħala l-Papa Benedittu XVI.

Paul-Emile Ledger. Il-kardinal li rriżenja sentejn wara li ħa sehem fil-Konċilju u ftit jiem wara s-sehem tiegħu fl-ewwel Sinodu tal-Isqfijiet.

Roberto Tucci. Qatt ma ħa sehem fil-Konċilju, imma matulu kellu sehem importanti bħala editur ta' La Civiltà Cattolica. Wara bħala Kardinal kien intervistat fuq l-esperjenza tiegħu. 02/05/2015.

 

DWAR IS-SACROSANCTUM CONCILIUM, Kostituzzjoni dwar il-Liturġija, 04/12/1963.

Il-Konċilju Vatikan II fuq il-mużika tal-Knisja. Sacrosanctum Concilium, par.112. Minn Joe Galea.

L-Ewkaristija hija sagrament ta’ tjieba, sinjal ta’ unità, rabta ta’ karità, l-ikla tal-Għid li fiha nirċievu lil Kristu. Sacrosanctum Concilium, paragrafu 47. Minn Joe Galea.

Riti aktar sempliċi, imma li jżommu is-sustanza. Sacrosanctum Concilium, paragrafu 50.Minn Joe Galea.

 

AKTAR DWAR VATIKAN II

Sittin sena ilu fil-Knisja Kattolika kellna Konċilju. Joe Farrugia. 11/10/2022.

Xi tifkiriet dwar il-Konċilju Vatikan II. Mons. Arċisqof Ġorġ Frendo op. 04/09/2021.

Il-Konċilju Vatikan II. Sittin sena wara. Mons. Lawrence Gatt. 18/09/2021.

Il-Konċilji Ekumeniċi tal-Knisja. Harry Agius Ordway.

Il-Lajkat Nisrani qabel u wara l-Konċilju Vatikan II. Noti miġbura minn Vivienne Attard.

L-Istorja tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. Sensiela ta' sitt kitbiet minn Tony Castle. 2012,

Il-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. Mons. Lawrenz Cachia. 2021.

Il-Patt tal-Katakombi. Iffirmat minn 42 Isqof tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II fil-Katakombi ta' Domitilla. 16/11/1965.

Il-Konċilju liż-żgħażagħ. 07/12/1965.

 

xx
xx
xx
xx
xx
xx