Laikos

 

Il-Fondazzjoni għall-Istudji Teoloġiċi, bil-kollaborazzjoni tal-Fakulta’ tat-Teoloġija

u tal-Kummissjoni Teoloġika Interdjoċesana

 

Professur Edward Farrugia S.J., mill-Istitut Pontifiċju Orjentali f’Ruma.

▪  Il-Konċilju Vatikan II: It-tqassim tad-doni, it-tkattir tal-ġid.

 

Patri Herman Mizzi O.C.D., li kien preżenti fil-Konċilju bħala espert teoloġiku

▪  Esperjenza tal-Konċilju: Aneddoti mill-Konċilju: l-aspett uman tal-Konċilju.