MILL-PAPA ĠWANNI XXIII

Enċikliċi tal-Papa Ġwanni XXIII

Mater et Magistra. 15/05/1961

Pacem in Terris. 11/04/1963

 

Diskorsi minnu jew dwar.

Messaġġ bir-Radju mill-Papa Ġwanni XXIII lill-Poplu Malti fl-okkażjoni taċ-Ċentinarju Pawlin. 24/07/1960

Diskors tal-Papa Ġwanni XXII fl-Inawgurazzjoni tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. Tifraħ Ommna l-Knisja. 11/10/1962

Id-Diskors tal-Qamar. Dakinhar li fetaħ il-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. 11/10/1962

Il-Papa Ġwanni XXIII. L-aħħar diskors tieghu fil-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. Għeluq l-Ewwel Sessjoni. 08/12/1962.

Intervista minn Joe Huber ma’ Mons. Arċisqof Pawlu Cremona OP dwar il-kunċett tal-Paċi fil-Papa Ġwanni XXIII. audio

 

Features dwar il-Papa Ġwanni XXIII

Feature dwar il-Papa San Ġwanni XXIII minn Francesco Pio Attard. audio

Il-Ħajja tal-Papa Ġwanni XXIII. Rai 1

La Grande Storia, Il Papa Buono. Rai 3

Habemus Papam u Urbi et Orbi. 28/10/1958

Diskors tal-Papa Ġwanni XXIII. Papa għall-Kulħadd. Rai 3

Diskors tal-Papa Ġwanni XXIII lill-Ħabsin. Rai 3

Il-funeral tal-Papa Ġwanni XXIII. TV 2000

Ħamsin sena wara l-mewt tal-Papa Ġwanni XXIII. TV 2000

 

Aktar dwar il-Papa Ġwanni XXIII