MILL-PAPA ĠWANNI XXIII

Enċikliċi tal-Papa Ġwanni XXIII

Mater et Magistra. 15/05/1961

Pacem in Terris. 11/04/1963

 

Diskorsi minnu jew dwar.

Messaġġ bir-Radju mill-Papa Ġwanni XXIII lill-Poplu Malti fl-okkażjoni taċ-Ċentinarju Pawlin. 24/07/1960

Messaġġ bir-radju mill-Papa Ġwanni XXIII eżattament xahar qabel ta bidu għall-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. 11/09/1962.

Diskors fis-Santwarju ta' Loreto ftit jiem qabel il-ftuħ tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. 04/10/1962

Diskors tal-Papa Ġwanni XXII fl-Inawgurazzjoni tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. Tifraħ Ommna l-Knisja. 11/10/1962

Id-Diskors tal-Qamar. Dakinhar li fetaħ il-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. 11/10/1962

Diskors tal-Papa Ġwanni XXIII. Papa għall-Kulħadd. Rai 3

Diskors tal-Papa Ġwanni XXIII lill-Ħabsin. Rai 3

L-aħħar diskors tal-Papa Ġwanni XXIII fil-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. Għeluq l-Ewwel Sessjoni. 08/12/1962

Ittra tal-Papa Ġwanni XXIII lill-Isqfijiet tal-Amerika Latian. 08/12/1961

Intervista minn Joe Huber ma’ Mons. Arċisqof Pawlu Cremona op fuq il-kunċett tal-Paċi fil-Papa Ġwanni XXIII. audio

 

Features fuq il-Papa Ġwanni XXIII

Feature fuq il-Papa San Ġwanni XXIII minn Francesco Pio Attard. audio

Il-Ħajja tal-Papa Ġwanni XXIII. Rai 1

La Grande Storia, Il Papa Buono. Rai 3

Habemus Papam u Urbi et Orbi. 28/10/1958

Il-funeral tal-Papa Ġwanni XXIII. TV 2000

Ħamsin sena wara l-mewt tal-Papa Ġwanni XXIII. TV 2000

 

Aktar fuq il-Papa Ġwanni XXIII