Laikos

Aktar dwar il-Konċilju Vatikan II ...

ID-DOKUMENTI FINALI TAL-KONĊILJU EKUMENIKU VATIKAN II

11 Ottubru 1962 - 8 Diċembru 1965

Ad Gentes

Apostolicam Actuositatem. Digriet dwar l-Apostolat tal-Lajċi, 18/11/1965.

Christus Dominus. Digriet dwar l-Uffiċċju Pastorali tal-Isqfijiet, 28/10/1965.

Dei Verbum. Kostituzzjoni Dommatika dwar ir-Rivelazzjoni Divina. 18/11/1965.

Dignitatis Humanae. Stqarrija fuq il-LibertÓ Reliġjuża, 07/12/1965.

Gaudium et Spes. Kostituzzjoni Pastorali dwar il-Knisja fid-Dinja Tallum, 09/12/1965.

Gravissimum Educationis. Dikjarazzjoni dwar l-Edukazzjoni Nisranija, 28/10/1965.

Inter Mirifica. Digriet dwar il-Mezzi ta' Komunikazzjoni Soċjali, 04/12/1963.

Lumen Gentium. Kostituzzjoni Dommatika dwar il-Knisja, 21/11/1964.

Nostra Aetate. Dikjarazzjoni dwar ir-Relazzjoni mar-Reliġjonijiet mhux Insara, 28/10/1965.

Optatam Totius. Digriet dwar il-Formazzjoni Saċerdotali, 28/10/1965.

Orientalium Ecclesiarium. Digriet dwar il-Knejjes tal-Lvant.  Unitatis Redintegratio. Digriet dwar l-Ekumeniżmu, 21/11/1964.

Perfectae Caritatis. Digriet dwar it-tiġdid u l-addattament tal-ħajja reliġjuża, 28/10/1965.

Presbyterorum Ordinis. Digriet dwar il-ministeru u l-ħajja tal-presbiteri, 18/11/1965.

Sacrosanctum Concilium. Kostituzzjoni dwar il-Liturġija, 04/12/1963.