Laikos

 

IL-KONĊILJU EKUMENIKU VATIKAN II
Kummenti mill-Istoriku Mons. Joe Bezzina

Fl-okkażjoni tal-50 anniversarju mill-bidu tal-Konċilju Vatikan II, is-Segretarjat għal-Lajċi intervista lill-Istoriku Għawdxi, Monsinjur Joseph Bezzina dwar din il-ġrajja importanti fl-istorja tal-Knisja.  L-intervista hija mqassma fi tlettax-il silta, kull waħda b’tema differenti kif jidher fil-lista ta’ hawn taħt.  Ikklikkja fuq is-silta li tixtieq tisma' ...

▪  L-Ewwel Tmien Konċilji Ekumeniċi

▪  Il-Konċilji tal-Tieni Millenju qabel Vatikan II

▪  Ħtieġa ta’ Konċilju

▪  Min kien Ġwanni XXIII?

▪  It-Tħabbira tal-Konċilju

▪  Ir-Reazzjoni tal-Kurja Rumana

▪  Ir-Reazzjoni tal-Knejjes

▪  It-Tħabbira Uffiċjali

▪  Xogħol qabel il-Konċilju

▪  Il-Konvokazzjoni Finali

▪  L-Iskemata Finali

▪  L-Erba' Perjodi tal-Konċilju

▪  Id-Dokumenti Finali