Laikos

Konċilji oħra ...

IL-KONĊILJU EKUMENIKU VATIKAN II

Is-Sittax-il Dokument tal-Konċilju

1962-1965

Bil-Malti

Ad Gentes, Digriet dwar il-Ħidma Missjunarja tal-Knisja, 07/12/1965.

Apostolicam Actuositatem, Digriet dwar l-Apostolat tal-Lajċi, 18/11/1965.

Christus Dominus, Digriet dwar l-Uffiċċju Pastorali tal-Isqfijiet, 28/10/1965.

Dei Verbum, Kostituzzjoni Dommatika dwar ir-Rivelazzjoni Divina. 18/11/1965.

Dignitatis Humanae, Stqarrija fuq il-Libert Reliġjuża, 07/12/1965.

Gaudium et Spes, Kostituzzjoni Pastorali dwar il-Knisja fid-Dinja tal-lum, 07/12/1965.

Gravissimum Educationis, Dikjarazzjoni dwar l-Edukazzjoni Nisranija, 28/10/1965.

Inter Mirifica, Digriet dwar il-Mezzi ta' Komunikazzjoni Soċjali, 04/12/1963.

Lumen Gentium, Kostituzzjoni Dommatika dwar il-Knisja, 21/11/1964.

Nostra Aetate, Dikjarazzjoni dwar ir-Relazzjoni mar-Reliġjonijiet mhux Insara, 28/10/1965.

Orientalium Ecclesiarium, Digriet dwar il-Knejjes tal-Lvant, 21/11/1964.

Optatam Totius, Digriet dwar il-Formazzjoni Saċerdotali, 28/10/1965.

Perfectae Caritatis, Digriet dwar it-tiġdid u l-addattament tal-ħajja reliġjuża, 28/10/1965.

Presbyterorum Ordinis, Digriet dwar il-ministeru u l-ħajja tal-presbiteri, 07/12//1965.

Sacrosanctum Concilium, Kostituzzjoni dwar il-Liturġija, 04/12/1963.

Unitatis Redintegratio, Digriet dwar l-Ekumeniżmu, 21/11/1964.

 

Bl-Ingliż

Ad Gentes, Decree on the Mission Activity of the Church, 07/12/1965.

Apostolicam Actuositatem, Decree on the apostolate of the Laity, 18/11/1965.

Christus Dominus, Decree on the Pastoral Office of Bishops in the Church, 28/10/1965.

Dei Verbum, Dogmatic Constitution on Divine Revelation, 18/11/1965.

Dignitatis Humanae, Declaration on Religious Freedom, 7/12/1965.

Gaudium et Spes, Pastoral Constitution on the Church in the Modern World, 07/12/1965.

Gravissimum Educationis, Declaration on Christian education, 28/10/1965.

Inter Mirifica, Decree on the Media and Social Communications, 04/12/1963.

Lumen Gentium, Dogmatic Constitution on the Church, 21/11/1964.

Nostra Aetate, Declaration on the Relation of the Church to Non-Christian Religions, 28/10/1965.

Optatam Totius, Decree on Priestly Training, 28/10/1965.

Orientalium Ecclesiarium, Decree on the Catholic Churches of the Eastern Rite, 21/11/1964.

Perfectae Caritatis, Decree on the adaptation and renewal of Religious Life, 28/10/1965.

Presbyterorum Ordinis, Decree on the Ministry and life of Priests, 07/12/1965.

Sacrosanctum Concilium, Constitution on the Sacred Liturgy, 04/12/1963.

Unitatis Redintegratio, Decree on Ecumenism, 21/11/1964.