MEJJU 2021

01. San Ġużepp Ħaddiem. (TO)     </>

 

02. Il-Ħames Ħadd tal-Għid. Sena "B"     </>

03. San Filippu u San Ġakbu, Appostli. (F)     </>

04. It-Tlieta tal-V ġimgħa tal-Għid.     </>

05. L-Erbgħa tal-V ġimgħa tal-Għid.     </>

06. Il-Ħamis tal-V ġimgħa tal-Għid.     </>

07. Il-Ġimgħa tal-V ġimgħa tal-Għid.     </>

08. Is-Sibt tal-V ġimgħa tal-Għid.     </>

 

09. Is-Sitt Ħadd tal-Għid. Sena "B"     </>

10. San Ġorġ Preca, Presbiteru u Fundatur tas-Soċjeta' tad-Duttrina Nisranija. (F)     </>

11. It-Tlieta tas-VI ġimgħa tal-Għid.     </>

12. L-Erbgħa tas-VI ġimgħa tal-Għid.     </>

13. Il-Ħamis tas-VI ġimgħa tal-Għid.     </>

14. San Mattija, Appostlu. (F)     </>

15. Is-Sibt tas-VI ġimgħa tal-Għid.     </>

 

16. Is-Seba' Ħadd tal-Għid. Sena "B"- Tlugħ il-Mulej fis-Sema. (S)     </>

17. It-Tnejn tas-VII ġimgħa tal-Għid.     </>

18. It-Tlieta tas-VII ġimgħa tal-Għid.     </>

19. L-Erbgħa tas-VII ġimgħa tal-Għid.     </>

20. Il-Ħamis tas-VII ġimgħa tal-Għid.     </>

21. Il-Ġimgħa tas-VII ġimgħa tal-Għid.     </>

22. Is-Sibt tas-VII ġimgħa tal-Għid.     </>  

 

23. Għid il-Ħamsin. Sena "B" (S)     </>

24. Marija Omm u Xbieha tal-Knisja. (TO)     </>

25. It-Tlieta tal-VIII ġimgħa matul is-Sena.     </>

26. L-Erbgħa tal-VIII ġimgħa matul is-Sena. San Filippu Neri, Presbiteru. (TO)     </>

27. Il-Ħamis tal-VIII ġimgħa matul is-Sena.     </>

28. Il-Ġimgħa tal-VIII ġimgħa matul is-Sena.     </>

29. Is-Sibt tal-VIII ġimgħa matul is-Sena.     </>

 

30. It-Trinita' Qaddisa. Sena "B" (S)     </>

31. Iż-Żjara tal-Imqaddsa Verġni Marija. (F)     </>