NOVEMBRU 2021

01. Il-Qaddisin Kollha. (S)     </>

02. L-Għid tal-Imwiet.     </>

03. L-Erbgħa tat-XXXI ġimgħa matul is-Sena.     </>

04. Il-Ħamis tat-XXXI ġimgħa matul is-Sena. San Karlu Borromeo. (TO)     </>

05. Il-Ġimgħa tat-XXXI ġimgħa matul is-Sena.     </>

06. Is-Sibt tat-XXXI ġimgħa matul is-Sena.     </>

 

07. It-Tnejn u Tletin Ħadd matul is-Sena "B"     </>

08. It-Tnejn tat-XXXII ġimgħa matul is-Sena.     </>

09. Id-Dedikazzjoni tal-Bażilka tal-Lateran. (F)     </>

10. L-Erbgħa tat-XXXII ġimgħa matul is-Sena. San Iljun il-Kbir, Papa u Duttur tal-Knisja. (TO)     </>

11. Il-Ħamis tat-XXXII ġimgħa matul is-Sena. San Martin ta' Tours. (TO)     </>

12. Il-Ġimgħa tat-XXXII ġimgħa matul is-Sena. San Ġosafat, Isqof u Martri. (TO)     </>

13. Is-Sibt tat-XXXII ġimgħa matul is-Sena.     </> 

 

14. It-Tlieta u Tletin Ħadd matul is-Sena "B"     </>

15. It-Tnejn tat-XXXIII ġimgħa matul is-Sena.     </>

16. It-Tlieta tat-XXXIII ġimgħa matul is-Sena.     </>

17. L-Erbgħa tat-XXXIII ġimgħa matul is-Sena.     </>

18. Il-Ħamis tat-XXXIII ġimgħa matul is-Sena.     </>

19. Il-Ġimgħa tat-XXXIII ġimgħa matul is-Sena.     </>

20. Is-Sibt tat-XXXIII ġimgħa matul is-Sena.     </> 

 

21. Sidna Ġesù Kristu, Sultan tal-Ħolqien kollu. (S)     </>

22. It-Tnejn tal-XXXIV ġimgħa matul is-Sena. Santa Ċeċilja, Verġni u Martri. (TO)     </>

23. It-Tlieta tal-XXXIV ġimgħa matul is-Sena.     </>

24. L-Erbgħa tal-XXXIV ġimgħa matul is-Sena. Sant’Andrija Dûng Lac, Presbiteru, u sħabu, Martri. (TO)     </>

25. Il-Ħamis tal-XXXIV ġimgħa matul is-Sena.     </>

26. Il-Ġimgħa tal-XXXIV ġimgħa matul is-Sena.     </>

27. Is-Sibt tal-XXXIV ġimgħa matul is-Sena.     </>

 

28. L-Ewwel Ħadd tal-Avvent Sena "C"     </>

29. It-Tnejn tal-I ġimgħa tal-Avvent.     </>

30. Sant’Andrija, Appostlu. (F)     </>