AWWISSU 2021

01. It-Tmintax-il Ħadd ta' matul is-Sena "B"     </>

02. It-Tnejn tat-XVIII-il ġimgħa matul is-Sena     </>

03. It-Tlieta tat-XVIII-il ġimgħa matul is-Sena     </>

04. L-Erbgħa tat-XVIII-il ġimgħa matul is-Sena. San Ġwann Marija Vianney, Presbiteru. (TO)     </>

05. Il-Ħamis tat-XVIII-il ġimgħa matul is-Sena     </>

06. It-Trasfigurazzjoni tal-Mulej. (F)     </>

07. Is-Sibt tat-XVIII-il ġimgħa matul is-Sena     </>

 

08. Id-Dsatax-il Ħadd ta' matul is-Sena "B"     </>

09. Santa Tereża Benedetta tas-Salib (Edith Stein), Verġni u Martri, Patruna tal-Ewropa. (F)     </>

10. San Lawrenz, Djaknu u Martri. (F)     </>

11. L-Erbgħa tad-XIX-il ġimgħa matul is-Sena. Santa Kjara, Verġni. (TO)     </>

12. Il-Ħamis tad-XIX-il ġimgħa matul is-Sena     </>

13. Il-Ġimgħa tad-XIX-il ġimgħa matul is-Sena     </>

14. San Massimiljan Marija Kolbe, Presbiteru u Martri. (TO) u tal-Vġili tal-Verġni Marija mtellgħa s-Sema. (S)     </>

 

15. L-Imqaddsa Verġni Marija Mtellgħa s-Sema. (S)     </>

16. It-Tnejn tal-XX ġimgħa matul is-Sena     </>

17. It-Tlieta tal-XX ġimgħa matul is-Sena     </>

18. L-Erbgħa tal-XX ġimgħa matul is-Sena     </>

19. Il-Ħamis tal-XX ġimgħa matul is-Sena     </>

20. Il-Ġimgħa tal-XX ġimgħa matul is-Sena. San Bernard, Abbati u Duttur tal-Knisja. (TO)     </>

21. Is-Sibt tal-XX ġimgħa matul is-Sena. San Piju X, Papa. (TO)     </> 

 

22. Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd matul is-Sena "B"     </>

23. It-Tnejn tal-XXI ġimgħa matul is-Sena     </>

24. San Bartilmew, Appostlu. (F)     </>

25. L-Erbgħa tal-XXI ġimgħa matul is-Sena     </>

26. Il-Ħamis tal-XXI ġimgħa matul is-Sena     </>

27. Il-Ġimgħa tal-XXI ġimgħa matul is-Sena. Santa Monika. (TO)     </>

28. Is-Sibt tal-XXI ġimgħa matul is-Sena. Santu Wistin, Isqof u Duttur tal-Knisja. (TO)     </>

 

29. It-Tnejn u Għoxrin Ħadd matul is-Sena "B"     </>

30. It-Tnejn tal-XXII ġimgħa matul is-Sena     </>

31. It-Tlieta tal-XXII ġimgħa matul is-Sena     </>