Laikos

 

 

Talba Kristjana Ekumenika

Mill-Enċiklika Fratelli tutti tal-Papa Franġisku

 

Alla tagħna, Trinità ta’ mħabba,

mill-komunjoni qawwija tal-intimità divina tiegħek

sawwab fostna x-xmara tal-imħabba fraterna.

Roddilna l-imħabba li dehret fil-ġesti ta’ Ġesù,

fil-familja tiegħu ta’ Nazaret u fl-ewwel komunità Nisranija.

 

Lilna l-Insara agħtina li ngħixu l-Evanġelju

u li nagħrfu lil Kristu f’kull bniedem,

biex nilmħuh mislub fit-tbatijiet tal-imwarrbin u tal-minsijin ta’ din id-dinja

u rxoxt f’kull wieħed u waħda minn ħutna li jerġgħu jqumu fuq riġlejhom.

 

Ejja, Spirtu s-Santu!

Urina l-ġmiel tiegħek li jilma fil-ġnus kollha tal-art,

biex niskopru li lkoll aħna importanti, li kulħadd hu meħtieġ,

li aħna lkoll uċuħ differenti tal-istess umanità maħbuba minn Alla.

Amen.

 

 

Mogħtija Assisi, fuq il-qabar ta’ San Franġisk, nhar it-3 ta’ Ottubru, lejlet il-Festa tal-Qaddis Fqajjar, tas-sena 2020, it-tmien waħda tal-Pontifikat tiegħi.