Laikos

 

 

Talba għal din l-art tagħna

Fi tmien l-Enċiklika Laudato si' tal-Papa Franġisku

24 ta' Mejju 2015

 

 

Mulej l-aktar għoli,

li tinsab fl-univers kollu

u fl-iċken waħda mill-ħlejjaq tiegħek,

Int li tgeżwer bi ħlewwietek

kulma jeżisti,

sawwab fuqna l-qawwa ta’ mħabbtek

biex nistgħu nieħdu ħsieb

tal-ħajja u tal-ġmiel.

Kattar fina l-paċi,

biex ngħixu bħal aħwa

bla ma nweġġgħu lil ħadd.

 

Missier il-foqra,

għinna nifdu lill-imwarrbin

u l-minsijin ta’ din l-art

li jiswew tant f’għajnejk.

Fejqilna ħajjitna,

biex inħarsu d-dinja

u mhux inħarbtuha,

biex niżirgħu l-ġmiel

u mhux it-tinġis u l-qerda.

Miss il-qlub

ta’ dawk li jfittxu biss kif sa jgawdu huma

minn fuq dahar il-foqra u l-art.

Għallimna niskopru l-valur ta’ kull ħaġa,

nikkontemplaw b’għaġeb,

nagħrfu li aħna tabilħaqq magħqudin

mal-ħlejjaq kollha

fil-mixja tagħna lejn id-dawl tiegħek bla tarf.

Irroddulek ħajr li ta’ kuljum tinsab magħna.

Weżinna, nitolbuk, aħna u nitqabdu

għall-ġustizzja, l-imħabba u l-paċi.

 

Mogħtija Ruma, f’San Pietru, nhar l-24 ta’ Mejju, Solennità ta’ Għid il-Ħamsin, tas-sena 2015, it-tielet tal-Pontifikat tiegħi.