Laikos

 

 

Talba lill-Ħallieq

Mill-Enċiklika Fratelli tutti tal-Papa Franġisku

 

Mulej u Missier tal-umanità,

li ħlaqt lill-bnedmin kollha bl-istess dinjità,

sawwab fi qlubna spirtu ta’ aħwa.

Nebbaħ fina l-ħolma ta’ laqgħa ġdida,

ta’ djalogu, ta’ ġustizzja u ta’ paċi.

Ħeġġiġna biex noħolqu soċjetajiet iktar b’saħħithom u dinja iżjed xierqa,

fejn ma jkunx hemm ġuħ, faqar, vjolenza, gwerer.

 

Ħa tinfetaħ qalbna

għall-popli u n-nazzjonijiet kollha tal-art,

biex nagħrfu t-tjieba u l-ġmiel li inti żrajt f’kull wieħed u waħda minnhom,

biex ninsġu rabtiet ta’ għaqda, ta’ proġetti komuni, ta’ tamiet maqsuma flimkien.

Amen.

 

Mogħtija Assisi, fuq il-qabar ta’ San Franġisk, nhar it-3 ta’ Ottubru, lejlet il-Festa tal-Qaddis Fqajjar, tas-sena 2020, it-tmien waħda tal-Pontifikat tiegħi.