Laikos

 

 

TALBA LILL-FAMILJA MQADSSA

Mill-Eżortazzjoni Appostolika Amaoris Laetitia

 

Ġesù, Marija u Ġużeppi,

fikom nikkontemplaw

il-ġmiel tal-imħabba vera,

u lejkom induru b’fiduċja.

 

O Familja Mqaddsa ta’ Nazaret,

agħmel li anki l-familji tagħna

jkunu mkejjen ta’ komunjoni u ċenakli ta’ talb,

skejjel awtentiċi tal-Evanġelju

u Knejjes ċkejkna tad-dar.

 

O Familja Mqaddsa ta’ Nazaret,

nitolbuk li qatt iżjed fil-familji tagħna

ma nġarrbu vjolenza, għeluq u firda:

kull min kien miġruħ jew skandalizzat,

ħa jsib minnufih faraġ u fejqan.

 

O Familja Mqaddsa ta’ Nazaret,

agħmel li lkoll kemm aħna nagħrfu

l-karattru qaddis u bla mittiefes tal-familja,

tal-ġmiel tagħha fil-pjan ta’ Alla.

 

Ġesù, Marija u Ġużeppi,

isimgħu u ilqgħu t-talba tagħna.

 

Amen.

 

Mogħtija Ruma, f’San Pietru, fil-Ġublew Straordinarju tal-Ħniena, nhar id-19 ta’ Marzu, Solennità ta’ San Ġużepp, tas-sena 2016, ir-raba’ tal-Pontifikat tiegħi.