Laikos

 

 

TALBA LIL SAN ĠUŻEPP

Mill-Ittra Appostolika Patris Corde tal-Papa Franġisku

 

Sliem għalik, ħarries tal-Feddej,

u għarus tal-Verġni Marija.

Lilek Alla fdalek lil Ibnu:

fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha;

miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult.

 

O Mqaddes Ġużeppi, kun missier għalina wkoll,

u mexxina fit-triq tal-ħajja.

Aqlgħalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ,

u ħarisna minn kull deni. Amen.

 

 

Ruma, f’San Ġwann Lateran, it-8 ta’ Diċembru, Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni tal-Verġni Mqaddsa Marija, tas-sena 2020, it-tmien waħda tal-pontifikat tiegħi.