Laikos

 


 

KATEKEŻI TAL-PAPA FRANĠISKU

IL-PASSJONI GĦALL-EVANĠELIZZAZZJONI - IŻ-ŻELU APPOSTOLIKU TA' MIN JEMMEN

 

01. Is-sejħa għall-appostolat. Iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. 11/01/2023.

02. Ġesù mudell tat-tħabbira. 18/01/2023.

03. Ġesù mgħallem tat-tħabbira. 25/01/2023.

04. L-ewwel appostolat. 15/02/2023.

05. Il-protagonista tat-tħabbira: L-Ispirtu s-Santu. 22/02/2023.

06. Il-Konċilju Vatikan II. 1. L-evanġelizzazzjoni bħala servizz ekkleżjali. 08/03/2023.

07. Il-Konċilju Vatikan II. 2. Inkunu appostli fi Knisja appostolika. 15/03/2023.

08. L-ewwel triq tal-evanġelizzazzjoni: ix-xhieda. 22/03/2023.

09. Xhieda: 1. San Pawl. 29/03/2023.

10. Xhieda: 2. San Pawl. 12/04/2023.

11. Xhieda: Il-martri. 19/04/2023.

12. Xhieda: il-monakiżmu u l-qawwa tal-interċessjoni. Girgor ta’ Narek. 26/04/2023.

13. Xhieda: San Franġisk Saverju. 17/05/2023.

14. Xhieda: Sant’Andrija Kim Tae-gon. 24/05/2023.

15. Xhieda: il-Venerabbli Matteo Ricci. 31/05/2023.

16. Xhieda: Santa Tereża tal-Bambin Ġesù, Patruna tal-missjonijiet. 07/06/2023.

17. Xhieda: Santa Mary MacKillop. 28/06/2023.

18. It-tħabbira fil-lingwa tal-post: San Juan Diego, messaġġier tal-Verġni ta’ Guadalupe. 23/08/2023.

19. Nitolbu u naqdu bil-ferħ: Kateri Tekakwitha, l-ewwel qaddisa nativa tal-Amerika ta’ Fuq. 30/08/2023.

20. Il-Beatu José Gregorio Hernández Cisneros, tabib tal-foqra u appostlu tal-paċi. 13/08/2023.

21. San Daniel Comboni, appostlu għall-Afrika u profeta tal-missjoni. 20/09/2023.

22. Santa Ġużeppina Bakhita: xhud tal-qawwa trasformatriċi tal-maħfra ta’ Kristu. 11/10/2023.

23, San Charles de Foucauld, qalb tħabbat ta’ mħabba fil-ħajja moħbija. 18/10/2023.

24. Il-Qaddisin Ċirillu u Metodju, appostli tal-Islavi. 25/10/2023.

25. Madeleine Delbrêl. Il-ferħ tal-fidi fost dawk li ma jemmnux. 08/11/2023.25.

26. It-tħabbira hija ferħ. 15/11/2023.

27. It-tħabbira hi għal kulħadd. 22/11/2023.

28. It-tħabbira hija għal-lum. 29/11/2023.

29. It-tħabbira hi fl-Ispirtu s-Santu. 06/12/2023.

30. Effatà, infetaħ, Knisja! 10/12/2023.