Kapitlu Nru ...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 B'memorja għażiża ta' Alfred Mallia li qara t-test u b'ħajr lil Radju Marija, Malta li għamlu dan ir-recording.