TIFKIRIET MHUX OBBLIGATORJI

IT-TIENI LEZZJONI TAL-UFFIĊĊJU TAL-QARI

 

JANNAR

13 San Ilarju

20 San Fabjan

20 San Sebastjan

 

LULJU

21 San Lawrenz ta' Brindisi

30 San Pietru Krisologu

 

AWWISSU

02 San Ewsebju ta' Vercelli

05 Konsagrazzjoni tal-Bażilika ta' Santa Marija Maggiore

16 San Stiefnu tal-Ungerija

19 San Ġwann Eudes

23 Santa Roża ta' Lima

25 San Ludoviku

25 San Ġużepp De Calasanz

 

SETTEMBRU

17 San Robertu Bellarmino

19 San Ġennaru

26 San Kosma u San Damjan

28 San Winċeslaw

28 San Lawrenz Ruiz u sħabu

 

OTTUBRU

06 San Bruno

09 San Dijonisju

09 San Ġwann Leonardi

14 San Kallistu I

16 Santa Edwige

16 Santa Margarita Marija Alacoque

19 San Ġwann de Brebeuf u San Iżakk Jogues

19 San Pawl tas-Salib

23 San Ġwann ta' Capestrano

24 San Anton Marija Claret

 

NOVEMBRU

03 San Martin De Porres

15 San Albertu l-kbir

16 Santa Margerita tal-Iskozja

16 Santa Ġertrude

18 Dedikazzjoni tal-Bażiliki tal-Appostli San Pietru u San Pawl

23 San Klement I

23 San Kolumbanu

 

DIĊEMBRU

04 San Ġwann Damaxxenu

06 San Nikola

11 San Damasu I

12 Santa Ġovanna Franġiska De Chantal

21 San Pietru Kanisju

23 San Ġwann De Kety

29 San Tumas Becket

31 San Silvestru