Laikos

 

 

IT-TIENI LEZZJONI TAL-UFFIĊĊJU TAL-QARI

TIFKIRIET MHUX OBBLIGATORJI

 

JANNAR

07 San Rajmond De Penyafort

13 San Ilarju

20 San Fabjan

20 San Sebastjan

27 Sant'Angela Merici

 

FRAR

03 San Bjaġju (San Blas)

03 San Ansgarju (Oscar)

06 San Pawl Miki u Sħabu Martri

08 San Ġirolmu Emiliani

09 Santa Skolastika

11 Il-Verġni Mqaddsa Marija ta' Lourdes

17 Is-Seba' Qaddisin Fundaturi tal-Ordni tas-Servi ta' Marija

21 San Pietru Damiani

23 San Polikarpu

 

MARZU

04 San Każimiru

07 Santa Perpetwa u Santa Feliċita

08 San Ġwann ta' Alla

09 Santa Franġiska Rumana

17 San Patrizju

18 San Ċirillu ta' Ġerusalemm

23 San Turibju ta' Mongrovejo

 

APRIL

02 San Franġisk De Paola

04 San Sidor

05 San Vinċenz Ferrer

13 San Martin I

21 San Anselmu

23 San Ġorġ

24 San Fidel ta' Sigmaringen

28 San Pietru Chanel

 

MEJJU

12 San Nerew u San Akille

12 San Pankrazju

18 San Ġwann I

20 San Bernardinu ta' Siena

25 San Beda l-Venerabbli

25 San Girgor VII

25 Santa Marija Maddalena De Pazzi

27 Santu Wistin ta' Canterbury

 

ĠUNJU

02 San Marċellinu u San Pietru

06 San Norbertu

09 San Efrem

19 San Romwaldu

22 San Pawlinu ta' Nola

22 San Ġwann Fisher u San Tumas More

27 San Ċirillu ta' Lixandra

30 L-ewwel martri tal-Knisja ta' Ruma

 

LULJU

04 Santa Eliżabetta tal-Portugal

05 San Anton Marija Zaccaria

06 Santa Maria Goretti

13 San Enriku II

14 San Kamillu De Lellis

21 San Lawrenz ta' Brindisi

23 Santa Briġida

30 San Pietru Krisologu

 

AWWISSU

02 San Ewsebju ta' Vercelli

05 Konsagrazzjoni tal-Bażilika ta' Santa Marija Maggiore

07 San Sistu II

07 San Gejtanu

13 San Ponzjanu u San Ippolitu

16 San Stiefnu tal-Ungerija

19 San Ġwann Eudes

23 Santa Roża ta' Lima

25 San Ludoviku

25 San Ġużepp De Calasanz

 

SETTEMBRU

17 San Robertu Bellarmino

19 San Ġennaru

26 San Kosma u San Damjan

28 San Winċeslaw

28 San Lawrenz Ruiz u sħabu

 

OTTUBRU

06 San Bruno

09 San Dijonisju

09 San Ġwann Leonardi

14 San Kallistu I

16 Santa Edwige

16 Santa Margarita Marija Alacoque

19 San Ġwann de Brebeuf u San Iżakk Jogues

19 San Pawl tas-Salib

23 San Ġwann ta' Capestrano

24 San Anton Marija Claret

 

NOVEMBRU

03 San Martin De Porres

15 San Albertu l-kbir

16 Santa Margerita tal-Iskozja

16 Santa Ġertrude

18 Dedikazzjoni tal-Bażiliki tal-Appostli San Pietru u San Pawl

23 San Klement I

23 San Kolumbanu

 

DIĊEMBRU

04 San Ġwann Damaxxenu

06 San Nikola

11 San Damasu I

12 Santa Ġovanna Franġiska De Chantal

21 San Pietru Kanisju

23 San Ġwann De Kety

29 San Tumas Becket

31 San Silvestru