Laikos

 

 

PAPIET DWAR L-ISPIRTU S-SANTU

Talba tal-Papa Franġisku lill-Ispirtu s-Santu. Waqt laqgħa ma' gruppi tal-Moviment Kariżmatiku, 01/06/2014.

Id-Doni tal-Ispirtu s-Santu. Sensiela ta' katekeżi mill-Papa Franġisku. 2014.

L-Ispirtu s-Santu. Sensiela ta' Katekeżi mill-Papa Ġwanni Pawlu II. 1998 u 1989.

Dominum et Vivificantem, Enċiklika dwar l-Ispirtu s-Santu fil-Ħajja tal-Knisja u tad-Dinja, 18/05/1986.

 

TALB LILL-ISPIRTU S-SANTU

Fuljett ta' erba' paġni b'diżiversi talbiet qosra.

Preżentazzjoni bis-slides tal-Veni Creator.

 

OĦRAJN

L-Ispirtu s-Santu: ħmira tat-tama. Diskors minn Dun Pawl Sciberras fil-Vġili ta’ Għid il-Ħamsin fil-Knisja ta’ San Pubilju, Floriana. 18/05/2024.

L-Ispirtu s-Santu: Skont Ġesù - Il-Frottijiet - Ir-Rigali - Ħabib fil-MIxja. vidjos

Id-Doni tal-Ispirtu s-Santu. Kitba ta' Fr Hector Scerri.

L-Ispirtu s-Santu.  Riflessjonijiet minn Fr Norbert Bonavia mssp. awdjo

L-Ispirtu s-Santu. Sitt filmati qosra minn Dun Pawl Sciberras għall-Istitut ta' Formazzjoni Pastorali.  vidjos

Spirtu s-Santu. Dossier dwar l-Ispirtu s-Santu. Kummissjoni għad-Djalogu bejn ir-Reliġjonijiet.

Spirtu s-Santu. Ejja, Spirtu Qaddis. L-Ispirtu s-Santu u l-Ekumeniżmu. Kummissjoni Ekumenika tas-Santa Sede' u l-Kummissjoni għad-Djalogu mar-Reliġjonijiet. 01/09/1997.

Spirtu s-Santu. L-Ispirtu s-Santu u l-Liturġija. Il-Kummissjoni Liturġika tas-Santa Sede' fit-tħejjija għas-Sena 2000.

Aktar riżorsi fil-paġna dwar Għid il-Ħamsin jew Pentecoste.

 

Ara wkoll paġna ta' riżorsi bi tħejjija għal Għid il-Ħamsin ...