Ikklikkja fuq it-temi ta' hawn taħt.   Skrolja 'l isfel għal aktar għażliet  

001. Dwar l-Għaqda u l-Indissolubiltà taż-Żwieġ, 05/09/1979.

002. Analiżi tar-Rakkont Bibliku tal-Ħolqien, 12/09/1979.

003. It-Tieni Rakkont tal-Ħolqien: Id-Definizzjoni Suġgettiva tal-Bniedem, 19/09/1979.

004. L-Innoċenza Oriġinali tal-Bniedem u l-Fidwa, 26/09/1979.

005. Tifsra tal-Solitudni Oriġinali tal-Bniedem, 10/10/1979.

006. Il-bniedem mis-solitudni oriġinarja għall-għarfien li jagħmlu persuna, 24/10/1979.

007. Fl-istess definizzjoni ta’ bniedem, l-alternattiva bejn mewt u immortalità, 31/10/1979.

008. Unità oriġinarja tar-raġel u l-mara fl-umanità, 07/11/1979.

009. Il-Bniedem isir xbieha ta’ Alla permezz tal-għaqda tal-persuni, 14/11/1979.

010. Il-valur taż-żwieġ wieħed li ma jinħallx fid-dawl tal-ewwel kapitli tal-Ġenesi, 21/11/1979.

011. Is-sinifikati tal-esperjenzi primordjali tal-bniedem, 12/12/1979.

012. Milja personalizzata tal-innoċenza oriġinali, 19/12/1979.

013. Il-Ħolqien bħala rigal fundamentali u oriġinali,  02/01/1980.

014. Ir-Rivelazzjoni u l-Iskoperta tas-Sinifikat Matrimonjali tal-Ġisem, 09/01/1980.

015. Il-bniedem-persuna jsir rigal fil-libertà tal-imħabba, 16/01/1980

016. L-Għarfien tat-tifsira tal-ġisem u tal-innoċenza oriġinarja, 20/01/1980

017. Ir-rigal tal-ġisem joħloq komunjoni awtentika, 06/02/1980

018. L-innoċenza oriġinarja u l-istat storiku tal-bniedem, 13/02/1980

019. Bi “s-sagrament tal-ġisem” il-bniedem iħossu suġgett ta’ qdusija, 05/02/1980.

020. Is-Sinifikat bibliku tal-għarfien fil-konvivenza matrimonjali, 05/03/1980.

021. Il-misteru tal-mara jirrivela ruħu fil-maternità, 12/03/1980.

022. Iċ-ċiklu tal-għarfien-ġenerazzjoni u l-prospettiva tal-mewt, 26/03/1980.

023. Il-mistoqsijiet dwar iż-żwieġ fil-viżjoni ntegrali tal-bniedem, 04/04/1980.

024. Kristu jagħmel appell lill-“qalb” tal-bniedem, 16/04/1980.

025. Il-kontenut etiku u antropoloġiku tal-kmandament “la tikkommettix adulterju”, 23/04/1980.

026. Il-konkupixxenza hija l-frott tal-ksur tal-allejanza ma’ Alla, 30/04/1980.

027. Bidla radikali tas-sinifikat tal-għera oriġinarja, 14/05/1980.

028. Il-ġisem, mhux sottomess għall-ispiritu jhedded l-unità tal-bniedem-persuna, 28/05/1980.

029. Sinifikat tal-mistħija oriġinali fir-rapporti interpersonali raġel-mara, 04/06/1980.

030. Id-dominanza “fuq” l-ieħor fir-relazzjoni interpersonali, 18/06/1980.

031. Il-konkupixxenza tripla tillimita s-sinifikat sponsali tal-ġisem, 25/06/1980.

032. Il-Konkupixxenza tal-ġisem tisfigura r-rapporti raġel-mara 23/07/1980.

033. Fir-rieda tar-rigal reċiproku il-komunjoni tal-persuni 30/07/1980.

034. Id-diskors tal-Muntanja lill-bnedmin ta’ żmienna, 06/08/1980.

035. Il-kontenut fil-kmandament “la tikkommettix adulterju", 13/08/1980.

036. L-adulterju skont il-liġi u fil-lingwaġġ tal-profeti, 20/08/1980.

037. L-adulterju skont Kristu: falsifikazzjoni tas-sinjal u ksur tal-allejanza personali, 27/08/1980.

038. Is-sinifikat tal-adulterju ttrasferit mill-ġisem għall-qalb, 03/09/1980.

039. Il-konkupixxenza bħala distakk mis-sinifikat sponsali tal-ġisem, 10/09/1980.

040. Ix-xewqa, riduzzjoni intenzjonali tal-orizzont tal-moħħ  u tal-qalb, 17/09/1980.

041. Il-konkupixxenza tbiegħed ir-raġel u l-mara mill-prospettivi personali u “ta’ għaqda”, 24/09/1980.

042. Nibnu s-sens etiku l-ġdid permezz tas-sejbien mill-ġdid tal-valuri, 01/10/1980.

043. Interpretazzjoni psikoloġika u tejoloġika tal-kunċett ta’ konkupixxenza, 08/10/1980.

044. Valuri evanġeliċi u dmirijiet tal-qalb umana, 15/10/1980.

045. Realizzazjoni tal-valur tal-ġisem skont id-disinn tal-Ħallieq, 22/10/1980.

046. Il-qawwa oriġinarja tal-ħolqien issir għall-bniedem qawwa ta’ fidwa, 29/10/1980.

047. “Eros” u “Ethos” jiltaqgħu u jsgħmlu l-frott fil-qalb umana, 05/11/1980.

048. L-ispontanjetà hija verament umana meta hija l-frott matur tal-kuxjenza, 12/11/1980.

049. Kristu jsejħilna biex insibu mill-ġdid il-qawwiet ħajjin tal-bniedem il-ġdid, 03/12/1980.

050. Tradizzjoni antikotestamentarja u sinifikat ġdid ta’ “purezza”, 10/12/1980.

051. Ħajja skont il-ġisem u ġustifikazzjoni fi Kristu, 17/12/1980.

052. Il-kontrappożizzjonijiet bejn il-ġisem u l-ispirtu u l-“ġustifikazzjoni” fil-fidi, 07/01/1981.

053. Il-ħajja skont l-ispirtu, imsejsa fil-vera libertà, 14/01/1981.

054. Qdusija u rispett tal-ġisem fid-duttrina ta’ San Pawl, 28/01/1981.

055. Deskrizzjoni Pawlina tal-ġisem u duttrina dwar il-purezza, 04/02/1981.

056. Il-virtù tal-purezza tattwa l-ħajja skont l-ispirtu, 11/02/1981.

057. Duttrina pawlina tal-purezza bħala “ħajja skont l-ispirtu”, 18/03/1981.

058. Il-funzjoni pożittiva tal-purezza tal-qalb, 01/04/1981.

059. Pedagoġija tal-ġisem, ordni morali, manifestazzjonijiet affettivi, 08/04/1981.

060. Il-ġisem uman “tema” tal-opra ta’ arti, 15/04/1981.

061. L-opra tal-arti għandha tosserva dejjem ir-regolarità tar-rigal u tal-għotja reċiproka, 22/04/1981.

062. Il-limiti etiċi fl-opri tal-arti u fil-produzzjoni awdjoviżiva, 29/04/1981.

063. Responsabilità etika tal-artista fit-trattament tat-tema tal-ġisem uman, 06/05/1981.

064. Il-kliem tad-“djalogu mas-Saduċej” essenzjali għat-tejoloġija tal-ġisem, 11/11/1981.

065. Alla l-ħaj waqt li jissikka l-allejanza mal-bnedmin, iġedded kontinwament ir-realtà nfisha tal-ħajja, 18/11/1981.

066. Id-Duttrina dwar il-Qawmien mill-Imwiet u l-formazzjoni tal-antropoloġija tejoloġka, 02/12/1981.

067. Il-qawmien mill-imwiet iwettaq perfettament il-persuna, 09/12/1981.

068. Il-kliem ta’ Kristu dwar il-qawmien mill-imwiet itemmu r-rivelazzjoni tal-ġisem, 16/12/1981.

069. Ġesù Kristu dwar il-qawmien mill-imwiet, 13/01/1982.

070. Il-qawmien mill-imwiet skont San Pawl, 27/01/1982.

071. Wara l-qawmien mill-imwiet, il-ġisem tal-bniedem ikun bla taħsir, 03/02/1982.

072.  L-istat tal-bniedem “tat-trab” mal-istat tal-bniedem irxuxtat. 10/02/1982.

073. Il-verġinità jew iċ-ċelibat għas-saltna tas-smewwiet. 10/03/1982.

074. Ir-rażan għas-Saltna tas-smewwiet. 17/03/1982.

075. Ir-rażan “għas-saltna tas-smewwiet” jindika li wara l-qawmien mill-imwiet la nieħdu mara u lanqas raġel. 24/03/1982.

076. Il-Vanġelu ta’ Mattew dwar it-tema taċ-ċelibat u tal-verġinità għas-saltna tas-Smewwiet. 31/03/1982.

077.  Ir-rażan għas-Saltna tas-Smewwiet ma jfissirx li jbaxxi l-valur taż-żwieġ. 07/04/1982.

078. Iż-Żwieġ u r-rażan jikkumplimentaw lil xulxin. 14/04/1982.

079. Il-valur tar-rażan qiegħed fl-imħabba. 21/11/1982.

080. Iċ-Ċelebat huwa tweġiba partikolari għall-Imħabba tal-Għarus Divin. 28/04/1982.

081. Biex tkun għal kollox konxju minn dak li tagħżel trid tkun ukoll għal kollox konxju minn dak li tiċħad. 05/05/1982.

082. Ir-rażan voluntarju joħroġ b’mod esklussiv minn parir u mhux minn kmandament. 23/06/1982.

083. “Min mhux miżżewweġ jieħu ħsieb l-affarijiet tal-Mulej, kif jogħġob lill-Mulej”. 30/06/1982.

084. Kull wieħed għandu il-propju don mingħand Alla, min b’mod u min b’ieħor. 07/07/1982.

085. Mhux id-“dinja” hija d-destin etern tal-bniedem, imma s-Saltna ta’ Alla. 14/07/1982.

086. Il-misteru tal-fidwa tal-ġisem. 21/07/1982.

087. Analoġija tal-imħabba sponsali bejn Alla u l-poplu magħżul tiegħu. 28/07/1982.

088. Agħmlu mela lilkom infuskom imitaturi ta’ Alla, bħala wlied għeżież u imxu fil-karità. 04/08/1982.

089. Il-koxjenza profonda tal-misteru ta’ Kristu, trid tikkostitwixxi l-bażi tar-relazzjonijiet reċiproki bejn il-miżżewġin. 11/08/1982.

090. Ir-rapport li jgħaqqad raġel u mara, irid jgħinna biex nifhmu l-imħabba li tgħaqqad lil Kristu mal-Knisja. 18/08/1982.

091. L-analoġija ta’ San Pawl dwar l-għaqda tar-ras u l-ġisem. 25/08/1982.

092. Il-qdusija tal-Ġisem Uman u ż-Żwieġ. 01/09/1982.

093. L-Imħabba Feddejja ta’ Kristu għandha Natura Sponsali. 08/09/1982.

094. Aspetti Morali tal-Vokazzjoni Nisranija. 15/09/1982.

095. Relazzjoni ta’ Kristu lill-Knisja marbuta mat-Tradizzjoni tal-Profeti. 22/09/1982.

096. L-Analoġija tal-imħabba sponsali tindika il-Karattru Radikali tal-Grazzja. 29/09/1982.

097. Iż-Żwieġ huwa l-Punt Ċentrali tas-Sagrament tal-Ħolqien. 06/10/1982.

098. It-Telf tas-Sagrament Oriġinali rrestawrat bil-Fidwa fiż-Żwieġ-Sagrament, 13/10/1982.

099. Iż-Żwieġ Parti Integrali mill-Ekonomija Sagramentali l-Ġdida. 20/10/1982.

100. L-Indissolubiltà tas-Sagrament taż-Żwieġ fil-Misteru tar-Redenzjoni tal-Ġisem. 27/10/1982.

101. Kristu jirreferi għaż-żwieġ bħala sagrament fuq bażi tal-misteru tar-Redenzjoni. 24/11/1982.

102. Iż-Żwieġ huwa espressjoni effikaċi tal-qawwa feddejja ta’ Alla. 01/12/1982.

103. Iż-żwieġ bħala sagrament minn banda jiġi presuppost u mill-oħra, riskopert. 15/12/1982.

104. Il-kliem tal-għarajjees “Nieħu lilek …” huma biss is-sinjal tal-attwazzjoni taż-żwieġ u mhux l-attwazzjoni nfisha. 05/01/1983.

105. Is-sagramentalità taż-żwieġ taħt l-aspett tas-sinjal. 12/01/1983.

106. Il-lingwaġġ tal-ġisem jidħol fl-istruttura integrali tas-sinjal sagramentali. 19/01/1983.

107. Il-lingwaġġ tal-ġisem isaħħaħ il-patt taż-żwieġ. 26/01/1983.

108.  Il-bniedem huwa msejjaħ biex jirbaħ il-konkupixxenza. 09/02/1983.

109. Aktar dwar il-pjan ta’ Alla dwar l-imħabba umana. 23/05/1984.

110. Il-Verità u l-Libertà s-sies tal-vera mħabba . 30/05/1984.

111. L-Imħabba Dejjem Tfittex u Qatt Mhi Sodisfatta. 06/06/1984.

112. L-Imħabba Rebbieħa fil-Ġlieda Bejn it-Tajjeb u l-Ħażin. 27/06/1984.

113. Il-Lingwa tal-Ġisem: Azzjonijiet u Dmirijiet li Jiffurmaw l-Ispiritwalità taż-Żwieġ. 04/07/1984.

114. Moralità taż-Żwieġ Att Deċiżiv min-Natura tal-Att tas-Soġġetti. 11/07/1984.

115. Ir-Regola tal-Humanae Vitae toħroġ mil-Liġi Naturali u mill-Ordni Rivelata. 18/07/1984.

116. L-Importanza tal-Armonizzazzjoni tal-Imħabba Umana b’Rispett għall-Ħajja. 25/07/1984.

117. Paternità u Maternità Responsabbli. 01/08/1984.

118. Fedeltà lejn il-Pjan Divin fit-Trażmissjoni tal-Ħajja. 08/08/1984.

119. Il-Pożizzjoni tal-Knisja dwar it-Trażmissjoni tal-Ħajja. 22/08/1984.

120. Dixxiplina li Tinnobilita l-Imħabba Umana. 29/08/1984.

121. Paternità u Maternità Responsabbli Marbuta ma’ Maturità Morali. 05/09/1984.

122. Talb, Qrar u Tqarbin: Sorsi Ewlenin ta’ Spiritwalità għall-Koppji Miżżewġa. 03/10/1984.

123. Il-Qawwa tal-Imħabba tingħata lir-Raġel u lill-Mara bħala Sehem fl-Imħabba ta’ Alla. 10/10/1984. 

124. Ir-Rażan Jipproteġi d-Dinjità tal-Att Konjugali. 24/10/1984.

125. Ir-Rażan Jeħles lil dak li jkun minn Tensjoni Nterna. 31/10/1984.

126. Ir-Rażan Jintensifika l-Komunjoni Personali. 07/11/1984.

127. L-Ispiritwalità Kristjana taż-Żwieġ bl-Għixien Skont l-Ispirtu. 14/11/1984.

128. Rispett lejn Xogħol Alla. 21/11/1984.

129. Konklużjoni tar-Serje: Fidwa tal-Ġisem u Sagramentalità taż-Żwieġ. 28/11/1984.