OTTUBRU 2021

01. Il-Ġimgħa tas-XXVI ġimgħa matul is-Sena. Santa Tereża tal-Bambin Ġesù. (TO)     </>

02. L-Anġli Kustodji Mqaddsa. (TO)     </>

 

03. Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd ta' matul is-Sena "B"     </>

04. It-Tnejn tas-XXVII ġimgħa matul is-Sena. San Franġisk ta’ Assisi, Djaknu. (TO)     </>

05. It-Tlieta tas-XXVII ġimgħa matul is-Sena.     </>

06. L-Erbgħa tas-XXVII ġimgħa matul is-Sena.     </>

07. Il-Ħamis tas-XXVII ġimgħa matul is-Sena. L-Imqaddsa Verġni Marija tar-Rużarju. (TO)     </>

08. L-Anniversarju tad-dedikazzjoni tal-Katidral ta’ Malta. (F)     </>

09. Is-Sibt tas-XXVII ġimgħa matul is-Sena.     </>

 

10. It-Tmienja u Għoxrin Ħadd ta' matul is-Sena "B"     </>

11. It-Tnejn tat-XXVIII ġimgħa matul is-Sena.     </>

12. It-Tlieta tat-XXVIII ġimgħa matul is-Sena.     </>

13. L-Erbgħa tat-XXVIII ġimgħa matul is-Sena.     </>

14. Il-Ħamis tat-XXVIII ġimgħa matul is-Sena.     </>

15. Il-Ġimgħa tat-XXVIII ġimgħa matul is-Sena. Santa Tereża ta’ Ġesù, Verġni u Duttur tal-Knisja. (TO)     </>

16. Is-Sibt tat-XXVIII ġimgħa matul is-Sena.     </>

 

17. Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena "B"     </>

18. San Luqa, Evanġelista. (F)     </>

19. It-Tlieta tad-XXIX ġimgħa matul is-Sena.     </>

20. L-Erbgħa tad-XXIX ġimgħa matul is-Sena.     </>

21. Il-Ħamis tad-XXIX ġimgħa matul is-Sena.     </>

22. Il-Ġimgħa tad-XXIX ġimgħa matul is-Sena.     </>

23. Is-Sibt tad-XXIX ġimgħa matul is-Sena.     </>

 

24. It-Tletin Ħadd matul is-Sena "B" - Ġurnata Missjunarja     </>

25. It-Tnejn tat-XXX ġimgħa matul is-Sena.     </>

26. It-Tlieta tat-XXX ġimgħa matul is-Sena.     </>

27. L-Erbgħa tat-XXX ġimgħa matul is-Sena.     </>

28. San Xmun u San Ġuda, Appostli. (F)     </>

29. Il-Ġimgħa tat-XXX ġimgħa matul is-Sena.     </>

30. Is-Sibt tat-XXX ġimgħa matul is-Sena.     </>

 

31. Il-Wieħed u Tletin Ħadd matul is-Sena "B"     </>