Laikos

 

 

Benedittu XVI - Katekeżi dwar Appostli u personaġġi oħra importanti tal-Knisja bikrija

 

Il-Katedra ta' Pietru. Don ta' Kristu lill-Knisja tiegħu. 22/02/2006.

Ir-rieda ta' Ġesù għall-Knisja u l-għażla tat-Tnax. 15/03/2006.

L-Appostli, xhieda u mibgħuta ta’ Kristu. 22/03/2006.

Id-don tal-komunjoni. 29/03/2006.

Is-servizz tal-komunjoni. 05/04/2006.

 

Il-komunjoni fiż-żmien: it-Tradizzjoni. 26/04/2006.

It-Tradizzjoni appostolika. 03/05/2006.

Is-Suċċessjoni appostolika. 10/05/2006.

Pietru, s-sajjied. 17/05/2006.

Pietru, l-appostlu. 24/05/2006.

 

Pietru, il-blata li fuqha Kristu waqqaf il-Knisja. 07/06/2006.

Indri, il-protoklitu. 14/06/2006.

Ġakbu, il-kbir. 21/06/2006.

Ġakbu, iż-żgħr. 28/06/2006.

Ġwanni, bin Żebedew. 05/07/2006.

 

Ġwanni, it-teologu. 09/08/2006.

Ġwanni, il-veġġent ta' Patmos. 23/08/2006.

Mattew. 30/08/2006.

Filippu. 06/09/2006.

Tumas, it-tewmi. 27/09/2006.

 

Bartilmew. 04/10/2006.

Xmun il-Kanani u Ġuda Taddew. 11/10/2006.

Ġuda l-Iskarjota u Mattija. 18/10/2006.

Pawlu ta' Tarsu. 25/10/2006.

Pawlu. Iċ-ċentralità ta' Ġesù Kristu. 08/11/2006.

 

Pawlu. L-Ispirtu fi qlubna. 15/11/2006.

Pawlu. Il-ħajja fil-Knisja. 22/11/2006.

Timotju u Titu. 13/12/2006.

Stiefnu, il-protomartri. 10/01/2007.

Barnaba, Silvanu u Apollu. 31/01/2007.

 

Akwila u Prixxilla. 07/02/2007.

In-nisa għall-qadi tal-Vanġelu. 14/02/2007.