FRAR 2021

01. It-Tnejn tar-IV ġimgħa matul is-Sena     </>

02. Il-Preżentazzjoni tal-Mulej (F). Jum il-Ħajja Konsagrata     </>

03. L-Erbgħa tar-IV ġimgħa matul is-Sena     </>

04. Il-Ħamis tar-IV ġimgħa matul is-Sena     </>

05. Il-Ġimgħa tar-IV ġimgħa matul is-Sena. Sant’Agata, Verġni u Martri. (TO)     </>

06. Is-Sibt tar-IV ġimgħa matul is-Sena. San Pawl Miki u sħabu, Martri. (TO     </>

 

07. Il-Ħames Ħadd ta' matul is-Sena "B"     </>

08. It-Tnejn tal-V ġimgħa matul is-Sena     </>

09. It-Tlieta tal-V ġimgħa matul is-Sena. Santa Skolastika, Verġni. (TO)     </>

10. L-Appostlu Missierna San Pawl, Patrun ta' Malta. (S)     </>

11. Il-Ħamis tal-V ġimgħa matul is-Sena     </>

12. Il-Ġimgħa tal-V ġimgħa matul is-Sena     </>

13. Is-Sibt tal-V ġimgħa matul is-Sena     </>

 

14. Is-Sitt Ħadd ta' matul is-Sena "B"     </>

15. It-Tnejn tas-VI ġimgħa matul is-Sena     </>

16. It-Tlieta tas-VI ġimgħa matul is-Sena     </>

17. L-Erbgħa tal-Irmied     </>    Jum ta’ sawm (għal dawk bejn it-18 u 59 sena) u astinenza (għal dawk minn 14-il sena ’l fuq)

18. Il-Ħamis wara l-Erbgħa tal-Irmied     </>

19. Il-Ġimgħa wara l-Erbgħa tal-Irmied     </>

20. Is-Sibt wara l-Erbgħa tal-Irmied     </>

 

21. L-Ewwel Ħadd tar-Randan. Sena "B"     </>

22. Il-Kattedra ta' San Pietru, Appostlu. (F)     </>

23. It-Tlieta tal-I ġimgħa tar-Randan     </>

24. L-Erbgħa tal-I ġimgħa tar-Randan     </>

25. Il-Ħamis tal-I ġimgħa tar-Randan jew Beata Adeodata Pisani. (T)     </>

26. Il-Ġimgħa tal-I ġimgħa tar-Randan     </>

27. Is-Sibt tal-I ġimgħa tar-Randan     </>

 

28. It-Tieni Ħadd tar-Randan. Sena "B"     </>