Laikos

 


KATEKEŻI MILL-PAPA FRANĠISKU

DWAR TEMI DIFFERENTI

Il-Kredu. 03/04/2013 - 11/12/2013

Is-Sagramenti. 08/01/2014 - 02/04/2014

Id-Doni tal-Ispirtu s-Santu. 09/04/2014 - 11/06/2014

Il-Knisja. 18/06/2014 - 26/11/2014

Il-Familja. 10/12/2014 - 18/11/2015

 

Il-Ħniena. 09/12/2015 - 30/11/2016.

Il-Ġublew Straordinarju tal-Ħniena. 30/01/2016 - 12/11/2016.

It-Tama Nisranija. 07/12/2016 - 25/10/2017

Il-Quddiesa. 08/11/2017 - 04/04/2018

Il-Magħmudija.  11/04/2018 - 16/05/2018

 

Il-Konfirmazzjoni.  23/05/2018 - 06/06/2018

Il-Kmandamenti. 13/06/2018 - 28/11/2018

Il-Missierna. 05/12/2018 - 22/05/2019

L-Atti tal-Appostli. 29/05/2019 - 15/01/2020

Il-Beatitudnijiet. 29/01/2020 - 29/04/2020

 

It-Talb. 06/05/2020 - 24/06/2020 u 07/10/2020 - 16/06/2021

Infejqu d-dinja. 05/08/2020 -  30/09/2020

L-Ittra lill-Galatin. 23/06/2021 - 10/11/2021

San Ġużepp. 17/11/2021 -  16/02/2022

Ix-Xjuħija. 23/02/2022 - 24/08/2022

 

Id-Dixxerniment. 31/08/2022 - 04/01/2023

Il-Passjoni għall-Evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. 11/01/2023 - 10/12/2023

il-Vizzji u l-Virtujiet. 27/12/2023 - 22/05/2024

L-Ispirtu u l-Għarusa. L-Ispirtu s-Santu jmexxi l-poplu ta’ Alla għal-laqgħa ma’ Ġesù t-tama tagħna. 29/05/2024 ...

 

 

Minn Papiet oħra ...