Laikos

 

KATEKEŻI MILL-PAPA FRANĠISKU

DWAR IL-QUDDIESA

01. Il-Quddiesa.  Daħla. 08/11/2017.

02. Il-Quddiesa hi Talba. 15/11/2017.

03. Il-Quddiesa hi t-tifkira ħajja tal-Misteru tal-Għid ta' Kristu. 22/11/2017.

04. Għaliex immorru l-Quddiesa l-Ħadd. 13/12/2017.

05. Ir-Rit tal-Bidu. 20/12/2017.

06. L-Att Penitenzjali. 03/01/2018.

07. Il-kant tal-Glorja u l-Kolletta. 10/01/2018.

08. Il-Liturġija tal-Kelma: I. Djalogu bejn Alla u l-poplu tiegħu. 31/01/2018.

09. Il-Liturġija tal-Kelma: II. Il-Vanġelu u l-Omelija. 07/02/2018.

10. Il-Kredu u t-Talbiet Universali. 14/02/2018.

11. Il-preżentazzjoni tad-doni. 28/02/2018.

12. It-Talba Ewkaristika. 07/03/2018.

13. Il-Missierna u l-Qsim tal-Ħobż. 14/03/2018.

14. It-Tqarbin. 21/03/2018.

15. Ir-Riti tal-Għeluq. 04/04/2018.

 

Minn Papiet oħra ...