Laikos

 


KATEKEŻI TAL-PAPA FRANĠISKU

L-ITTRA LILL-GALATIN

01. Introduzzjoni għall-Ittra lill-Galatin. 22/06/2021.

02. Pawlu Appostlu veru. 30/06/2021.

03. Il-Vanġelu hu wieħed biss. 04/08/2021.

04. Il-Liġi ta’ Mosč. 11/08/2021.

05. Il-valur propedewtiku tal-Liġi. 18/08/2021.

06. Il-perikli tal-Liġi. 25/08/2021.

07. Galatin bla moħħ. 01/09/2021.

08. Aħna wlied Alla. 08/09/2021.

09. Il-ħajja fil-fidi. 29/09/2021.

10. Kristu ħelisna. 06/10/2021.

11. Il-libertą Nisranija, ferment universali ta’ ħelsien. 13/10/2021.

12. Il-libertą titwettaq fil-karitą. 20/10/2021.

13. Il-frott tal-Ispirtu. 27/10/2021.

14. Nimxu fl-Ispirtu. 03/11/2021.

15. Ma nħallux l-għeja tiġri bina. 10/11/2021.