Laikos

 

KATEKEŻI TAL-PAPA FRANĠISKU

L-ITTRA LILL-GALATIN

01. Introduzzjoni għall-Ittra lill-Galatin. 22/06/2021.

02. Pawlu Appostlu veru. 30/06/2021.

03. Il-Vanġelu hu wieħed biss. 04/08/2021.

04. Il-Liġi ta’ Mosè. 11/08/2021.

05. Il-valur propedewtiku tal-Liġi. 18/08/2021.

06. Il-perikli tal-Liġi. 25/08/2021.

07. Galatin bla moħħ. 01/09/2021.

08. Aħna wlied Alla. 08/09/2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

Minn Papiet oħra ...