Laikos

 

KATEKEŻI DWAR IL-KREDU

L-ewwel tlieta mill-Papa Benedittu XVI u l-kumlament mill-Papa Franġisku

Mill-Papa Benedittu XVI

Jiena nemmen f’Alla, 23/01/2013.

Jiena nemmen f’Alla: Il-Missier li jista’ kollox, 30/01/2013.

Jiena nemmen f’Alla: Il-Ħallieq tas-sema u tal-art; il-Ħallieq tal-bnedmin, 06/02/2013.

 

Mill-Papa Franġisku

Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-Kotba Mqaddsa, 03/04/2013.

It-tifsira salvifika tal-Qawmien ta' Kristu u għaliex mingħajru l-fidi tagħna tkun fiergħa, 10/04/2013.

Ġesù tela’ s-sema, u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, 17/04/2013.

Ġesù għandu jerġa’ jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaqq mill-ħajjin u mill-mejtin, 24/04/2013.

L-Ispirtu s-Santu u l-azzjoni li jwettaq biex imexxina lejn il-Verità, 15/05/2013.

Nemmen fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika u appostolika, 22/05/2013.

Il-Knisja bħala familja ta’ Alla, 29/05/2013.

Il-Knisja hija il-Poplu ta’ Alla, 12/06/2013.

Il-Knisja hija l-Ġisem ta’ Kristu , 19/06/2013.

Il-Knisja hi d-dar ta’ Alla, il-post tal-preżenza tiegħu, 26/06/2013.

Il-Knisja hija Omm, 11/09/2013.

Il-Knisja hija Omm, tkomplija, 18/09/2013.

Nemmen fi Knisja waħda, jiġifieri unika, hi Knisja, hi għaqda waħda fiha nfisha, 25/09/2013.

Il-Knisja hija qaddisa, 02/10/2013.

Il-Knisja hija Kattolika, 09/10/2013.

Il-Knisja hija Appostolika, 16/10/2013.

Marija hija xbieha u mudell tal-Knisja, 23/10/2013.

Ix-Xirka tal-Qaddisin, 30/10/2013.

Ix-Xirka tal-Qaddisin: is-Sagramenti, il-Kariżmi, u l-Imħabba, 06/11/2013.

Nistqarr Magħmudija waħda għall-maħfra tad-dnubiet, 13/11/2013.

Is-setgħa ta’ l-imfietaħ, 20/11/2013.

Immutu fi Kristu, 27/11/2013.

Nemmen fil-Qawmien mill-Imwiet, 04/12/2013.

Nemmen fil-ħajja ta' dejjem, 11/12/2013.

 

 

Minn Papiet oħra ...