Laikos

 

Mill-Papa Franġisku ...


KATEKEŻI TAL-PAPA FRANĠISKU

DWAR IT-TAMA NISRANIJA

01. Farrġu, farrġu lill-poplu tiegħi. Isaija 40. 07/12/2016.

02. Kemm huma sbieħ fuq il-muntanji r-riġlejn ta’ min ixandar is-sliem. 14/12/2016.

03. It-twelid ta' Ġesù, għajn ta' tama. 21/12/2016.

04. Abraham, missier fil-fidi u fit-tama. 28/12/2016.

05. Rakel “tibki lil uliedha”, imma… “hemm tama għall-ġejjieni”. 04/01/2017.

06. It-tagħmiet fiergħa fl-idoli. Is-Salm 115.  11/01/2017.

07. Ġona: it-tama u t-talb. 18/01/2017.

08. Ġuditta: il-kuraġġ ta’ mara jimla bit-tama lil poplu sħiħ. 25/01/2017.

09. L-elmu tat-Tama. 01/02/2017.

10. It-tama għajn ta’ faraġ għal xulxin u ta’ sliem. 08/02/2017.

11. It-tama ma tqarraqx bina. 15/02/2017.

12. Fit-tama nagħrfu li aħna lkoll salvi. 22/02/2017.

13. Ir-Randan hu mixja ta' tama. 01/03/2017.

14. Nifirħu bit-Tama. 15/03/2017.

15. It-Tama msejsa fuq il-Kelma. 22/03/2017.

16. It-Tama kontra kull tama. 29/03/2017.

17. Nagħtu raġuni tat-tama li hemm fina. 05/04/2017.

18. It-tamiet tad-dinja u t-tama tas-Salib. 12/04/2017.

19. Kristu Rxoxt it-tama tagħna. 19/04/21017.

20. Jiena magħkom dejjem, sal-aħħar taż-żmien. 26/04/2017.

21. Omm it-Tama. 10/05/2017.

22. Marija Maddalena, Appostlu tat-Tama. 17/05/2017.

23. Għemmaws, il-mixja tat-Tama. 24/05/2017.

24. L-Ispirtu s-Santu jkattar fina t-Tama. 31/05/2017.

25. il-Paternità ta' Alla, għajn ta' tama tagħna. 07/06/2017.

26. Ulied maħbuba, ċertezza tat-Tama. 14/06/2017.

27. Il-Qaddisin, xhieda u sieħba tat-Tama. 21/06/2017.

28. It-Tama, qawwa tal-martri. 28/06/2017.

29. Il-Magħmudija: Bieb tat-Tama. 02/08/2017.

30. Il-Maħfra Divina: Mutur ta' Tama. 09/08/2017.

31. Il-ġdid tat-Tama Nisranija. 23/08/2017.

32. Il-Memorja tal-Vokazzjoni ġġedded it-tama. 30/08/2017.

33. Nedukaw għat-Tama. 20/09/2017.

34. L-Għedewwa tat-Tama. 27/09/2017.

35. Missjunarji tat-Tama. 04/10/2017.

36. L-Istennija Attenta. 11/10/2017.

37. Henjin dawk li jmutu fil-Mulej. 18/10/2017.

38. Il-ġenna, destinazzjoni tat-tama tagħna. 25/10/2017.

 

Minn Papiet oħra ...