Laikos

 

KATEKEŻI TAL-PAPA FRANĠISKU

DWAR IL-KMANDAMENTI

01. Introduzzjoni. Ix-xewqa għal ħajja sħiħa. 13/06/2018.

02. "L-Għaxar Kelmiet" biex ngħixu l-Patt. 20/06/2018.

03. L-imħabba ta’ Alla tiġi qabel il-liġi u tagħtiha sens. 27/06/2018.

04. Ma jkollokx allat oħra għajri. 01/08/2018.

05. L-Idolotarija. 08/08/2018.

06. Weġġaħ isem il-Mulej. 22/08/2018.

07. Jum il-Mistrieħ. 05/09/2018.

08. Jum il-Mistrieħ. Profezija ta' ħelsien. 12/09/2018.

09. Weġġaħ lil missierek u lill ommok. 19/09/2018.

10. La toqtolx. 10/10/2018.

11. La toqtolx skont Ġesù. 17/10/2018.

12. La tiżnix. 24/10/2018.

13. Bi Kristu ssib il-milja tagħha l-vokazzjoni sponsali tagħna.  31/10/2018.

14. La tisraqx. 07/11/2018.

15. La tixhidx fil-falz. 14/11/2018.

16. La tixtieqx in-nisa tal-oħrajn. La tixtieqx il-ħwejjeġ tal-oħrajn. 21/11/2018.

17. il-liġi fi Kristu u x-xewqat skont l-Ispirtu. 28/11/2018.

 

 

 

Minn Papiet oħra ...