Laikos

 

KATEKEŻI TAL-PAPA FRANĠISKU

DWAR IL-MISSIERNA

01. Għallimna nitolbu. 05/12/2018.

02. Talba li ssir b'fiduċja. 12/12/2018.

03. Fiċ-Ċentru tad-Diskors tal-Muntanja. 02/01/2019.

04. Ħabbtu u jiftħulkom. 09/01/2019.

05. Abba.  Missier. 16/01/2019.

06. Missier ta' kulħadd. 13/02/2019.

07. Missierna li inti fis-smewwiet. 20/02/2019.

08. Jitqaddes Ismek. 27/02/2019.

09. Tiġi Saltnatek. 06/03/2019.

10. Ikun li trid Int. 20/03/2019.

11. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. 27/03/2019.

12. Aħfrilna dnubietna. 10/04/2019.

13. Bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. 24/04/2019.

14. La ddaħħalniex fit-tiġrib. 01/05/2019.

15. Imma eħlisna mid-deni. 15/05/2019.

16. Kull fejn tkun, sejjaħ lill-Missier. 22/05/2019.

 

 

 

Minn Papiet oħra ...