Laikos

 

KATEKEŻI MILL-PAPA FRANĠISKU

DWAR IS-SAGRAMENTI

1. Il-Magħmudija, Sagrament li fuqu tinbena l-fidi tagħna, 08/01/2014.

2. Il-Magħmudija. Biha insiru membri tal-Ġisem ta’ Kristu, 15/01/2014.

3. Il-Griżma tal-Isqof, Inħarsu lejha f’kontinwità mal-Magħmudija, 29/01/2014.

4. L-Ewkaristija, Kelma u Ħobż fil-Quddiea isiru ħaġa waħda bħal fl-Aħhar Ċena, 05/02/2014.

5. L-Ewkaristija, Ir-Rabta tagħha mal-ħajja tagħna, 12/02/2014.

6. Il-Qrar, Is-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni huwa Sagrament li jfejjaq, 19/02/2014.

7. Id-Dilka tal-Morda tgħinna nwessgħu l-ħarsa tagħna għall-esperjenza tal-mard u tat-tbatija.26/02/2014.

8. L-Ordni Sagri, li jagħti l-qawwa għat-tħaddim tal-ministeru, fdat mill-Mulej Ġesù lill-Appostli, 26/03/2014.

9. Iż-Żwieġ, Sagrament li jwassalna fil-qalba tal-pjan ta’ Alla, 02/04/2014.

 

 

 

Minn Papiet oħra ...