Laikos

 

Temi oħra mill-Papa ...


KATEKEŻI TAL-PAPA FRANĠISKU

SAN ĠUŻEPP

01. San Ġużepp u l-ambjent li fih għex. 17/11/2021.

02. San Ġużepp fl-istorja tas-salvazzjoni. 24/11/2021.

03. Ġużeppi, raġel ġust u żewġ Marija. 01/12/2021.

04. San Ġużepp bniedem tas-skiet. 15/12/2021.

05. San Ġużepp, migrant ippersegwitat u kuraġġjuż. 29/12/2021.

06. San Ġużepp, il-missier putattiv ta’ Ġesù. 05/01/2022.

07. San Ġużepp, il-mastrudaxxa. 12/01/2022.

08. San Ġużepp, missier fil-ħlewwa. 19/01/2022.

09. San Ġużepp, bniedem li “joħlom”. 26/01/2022.

10. San Ġużepp u x-xirka tal-qaddisin. 02/02/2022.

11. San Ġużepp, Patrun tal-mewt it-tajba. 09/02/2022.

12. San Ġużepp, Patrun tal-Knisja universali.16/02/2022.