Laikos

 

KATEKEŻI TAL-PAPA FRANĠISKU

DWAR IL-BEATITUDNIJIET

01. Introduzzjoni. 29/01/2020.

02. Henjin il-foqra fl-ispirtu. 05/02/2020.

03. Henjin l-imnikkta. 12/02/2020.

04. Henjin ta' qalbhom ħelwa. 19/02/2020.

05. Henjin dawk li huma bil-ġuħ u l-għatx għall-ġustizzja. 11/03/2020.

06. Henjin dawk li jħenn. 18/03/2020.

07. Henjin dawk li huma safja f'qalbhom għax huma jaraq lil Alla. 01/04/2020.

08. Henjin dawk li jġibu l-paċi, għax huma jissejħu wlied Alla. 15/04/2020.

09. Henjin dawk li huma ppersegwitati minħabba s-sewwa, għax tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet. 29/04/2020.