Laikos

 

KATEKEŻI TAL-PAPA FRANĠISKU

DWAR IL-KNISJA

01. Alla jsawwar poplu, 18/06/2014.

02. L-appartenenza għall-poplu ta’ Alla, 25/06/2014.

03. Patt ġdid u Poplu ġdid. 06/08/2014.

04. Il-Knisja: Waħda u Qaddisa, 27/08/2014.

05. Il-Knisja hi Ommna, 03/09/2014.

06. Il-Knisja hi Omm (II): tgħallimna l-opri tal-ħniena, 10/09/2014.

07. Il-Knisja hi Kattolika u Appostolika, 17/09/2014.

08. Il-Knisja - Kariżmi: diversità u għaqda.  01/10/2014.

09. Il-Knisja - Insara mhux Kattoliċi. 08/10/2014.

10. Il-Knisja hija għarusa tistenna lil għarus tagħha. 15/10/2014.

11. Il-Knisja hija l-Ġisem ta’ Kristu, 22/10/2014.

12. Il-Knisja realtà viżibbli u spiritwali. 29/10/2014.

13. L-Imqaddsa Ommna l-Knisja Ġerarkika. 05/11/2014.

14. Il-Knisja: Isqfijiet, Presbiteri u Djakni. 12/11/2014.

15. Il-Knisja: Sejħa Universali għall-Qdusija, 19/11/2014.

16. Il-Knisja: Pellegrina lejn is-Saltna ta' Alla, 26/11/2014.

 

Minn Papiet oħra ...