Qari f'jiem oħra Rit tal-Quddiesa Antifoni Talb tal-Fidili Quddies Live

Żidiet fil-Laikos

DWAR IL-QARI TAL-QUDDIES

Ħsibijiet fuq il-Qari tal-Quddies tal-Ħdud u Festi. Minn D. Edward Vella

Tliet minuti mal-Patri. P. Marcello Ghirlando ofm - vidjo

Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri - vidjo

Ħsieb minn Fr Hayden Williams ofm cap - vidjo

Kliem u Ħajja mir-Rev. Dennis Mifsud - awdjo

Lectio Divina fuq l-Evanġelju tal-Ħadd

Preżentazzjoni powerpoint bil-Qari tal-Quddiesa ta' kuljum - slides

Poster bi ħsieb mill-Evanġelju

Qari bil-Lingwa tas-Sinjali - vidjo

 

GĦAT-TFAL

Il-Qari tal-Ħadd spjegat għat-Tfal - vidjo

L-Evanġelju għat-tfal minn Joyce u Raymond Zammit - vidjo

Biex inħajru lit-Tfal għall-Quddiesa. Minn Joe Galea - poster

 

MESSAĠĠ MILL-ISQFIJIET MALTIN

Messaġġ pastorali mill-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex dwar il-Quddiesa tal-Ħadd. 09/06/2023   -   ara l-messaġġ bil-lingwa tas-sinjali

 

VIDJOS FUQ IL-QUDDIESA

X'inhi l-Quddiesa u l-Ewkaristija? Fr. Nicholas Doublet

Kif għandna nippreparaw biex nirċievu lil Ġesù fl-Ewkaristija? Fr. Nicholas Doublet

Biex nifhmu aħjar dak li nkunu niċċelebraw fil-quddiesa.  Sensiela minn Fr Michael Bugeja

Għadd ta' vidjos qosra fuq il-quddiesa. Mill-parroċċa tal-Madonna tal-Grazzja. Ħaż-Żabbar

Il-Ġesti fil-Quddiesa

Ġesti u simboli

 

PUBBLIKAZZJONIJIET LITURĠIĊI

Antifoni tal-Quddiesa: Kolletta, Offertorju u wara t-Tqarbin

Rit tal-Quddiesa: Ordni għall-Quddiesa mal-Poplu

Lezzjonarji għal żminijiet liturġiċi differenti, solennitajiet, festi u okkażjonijiet oħra.

Sagramentarju Malti

 

AKTAR GĦAJNUNA DWAR IL-QUDDIESA

Animazzjoni tal-Quddies tal-Ħadd

Biex inħajru t-Tfal għall-Quddies

Worksheets għat-Tfal biex jifhmu aħjar il-Liturġija tal-Ħadd

Il-Quddiesa Mfissra. Mill-Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria

L-Ambone. Vidjo qasir fuq il-post fil-knisja li minnu tixxandar il-Kelma ta' Alla. Ottubru 2022

Bieb Miftuħ - Għajnuniet għat-Talb miġbura minn Dun Rene' Vella

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja

Posters fuq il-Quddiesa

Qaddisin fil-Liturġija - vidjos

Qaddis/a tal-jum

 

MATUL ŻMIEN IL-PANDEMIJA

Niċċelebraw fi djarna

Quddiesa għal żmien il-pandemija (2020)

Talba ta' Tqarbina tax-Xewqa

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx