TAGĦRIF DWAR IL-QUDDIESA

Vidjos mill-Parroċċa ta' Ħaż-Żabbar (2013)

Introduzzjoni, il-komunità miġbura għall-quddiesa.

Is-saċerdot, president tal-ġemgħa.

L-ilbies differenti tas-saċerdot u l-kuluri li juża.

L-artal li fuqu tiġi ċċelebrata il-quddiesa.

Il-purċissjoni tal-bidu.

Is-sinjal tas-Salib.

It-tislima tas-saċerdot.

L-att penitenzjali.

Mulej ħniena.

Il-Glorja.

Il-Kolletta.

Il-liturġija tal-Kelma.

Il-kant tal-Hallelujah.

L-Evanġelju, L-ewwel parti.

L-Evanġelju, It-tieni parti.

L-Omelija.

Il-Kredu.

It-talb tal-komunità.

It-tħejjija tal-offerti.

L-offerta tal-ħobż.

It-tħejjija tal-kalċi.

Il-ħasil tal-idejn.

It-talba fuq l-offerti.

Il-prefazju.

Qaddis, Qaddis, Qaddis.

L-epiklesi.

Il-kliem tal-istituzzjoni.

L-anamnesis.

L-offerta.

L-interċessjoni.

Dossoloġija finali.

Ir-rit tat-tqarbin.

Il-Missierna.

L-emboliżmu.

Il-paċi.

Il-qsim tal-Ħobż.

Il-Ħaruf t’Alla.

It-tħejjija għat-tqarbin.

L-istedina għat-tqarbin.

It-tqarbin fl-Idejn.

It-tqarbin.

It-talba ta' wara t-tqarbin.

Il-barka tal-aħħar.

Kif ngħixu l-quddiesa.