Laikos

 

Fittex ukoll ...

SENA "B"

SENA "Ċ"

Lectio Divina għall-Qari tal-Ħdud matul is-Sena "A"

Matul l-Avvent

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent

It-Tieni Ħadd tal-Avvent

It-Tielet Ħadd tal-Avvent

Ir-Raba' Ħadd tal-Avvent

 

Matul Żmien il-Milied

It-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu. Quddiesa ta’ Binhar

Festa tal-Familja Mqaddsa

Il-Verġni Marija Omm Alla

Epifanija tal-Mulej

Il-Magħmudija ta' Ġesù.

 

Matul ir-Randan.

L-Ewwel Ħadd tar-Randan

It-Tieni Ħadd tar-Randan

It-Tielet Ħadd tar-Randan

Ir-Raba' Ħadd tar-Randan

Il-Ħames Ħadd Tar-Randan

Ħadd il-Palm

 

Matul Żmien l-Għid il-Kbir

L-Għid il-Kbir

It-Tieni Ħadd tal-Għid

It-Tielet Ħadd tal-Għid

Ir-Raba' Ħadd tal-Għid

Il-Ħames Ħadd tal-Għid

Is-Sitt Ħadd tal-Għid

Solennità tat-Tlugħ tal-Mulej fis-Sema

Solennità ta' Għid il-Ħamsin

Solennita tat-Trinità Qaddisa

Festa tal-Ġisem u tad-Demm tal-Mulej

 

Matul is-Sena

It-Tieni Ħadd

It-Tielet Ħadd

Ir-Raba' Ħadd

Il-Ħames Ħadd

Is-Sitt Ħadd

Is-Seba' Ħadd

It-Tmien Ħadd

 

L-Għaxar Ħadd

It-Ħdax-il Ħadd

It-Tnax-il Ħadd

It-Tlettax-il Ħadd

L-Erbatax-il Ħadd

 

Il-Ħmistax-il Ħadd

Is-Sittax-il Ħadd

Is-Sbatax -il Ħadd

It-Tmintax-il Ħadd

Id-Dsatax-il Ħadd

 

L-Għoxrin Ħadd

il-Wieħed u Għoxrin Ħadd

It-Tnejn u Għoxrin Ħadd

It-Tlieta u Għoxrin Ħadd

L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd

 

Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd

Is-Sitta u Għoxrin Ħadd

Is-Seba' u Għoxrin Ħadd

It-Tmienja u Għoxrin Ħadd

Id-Disa' u Għoxrin Ħadd

 

It-Tletin Ħadd

Il-Wieħed u Tletin Ħadd

It-Tnejn u Tletin Ħadd

It-Tlieta u Tletin Ħadd

L-Erbgħa u Tletin Ħadd. Solennità ta' Kristu Sultan

 

Solentitajiet u Festi

It-Trasfigurazzjoni tal-Mulej