DAWN KIENU RIŻORSI TA' GĦAJNUNA GĦAL ŻMIEN IL-PANDEMIJA META L-KNEJJES KIENU MAGĦLUQA.  GĦALHEKK SAKEMM MA JKUNX HEMM RAĠUNIJIET SERJI, IS-SEHEM TAGĦNA FIL-QUDDIESA GĦANDU JKUN FIL-KNISJA MAL-KOMMUNITÀ.


Fi żmien li fih ma nistgħux ninġabru kif nagħmlu s-soltu biex niċċelebraw l-Ewkaristija. Aħna konxji li Kristu hu preżenti mhux biss fis-Sagrament Imqaddes imma wkoll fi qlubna. Anki meta nkunu waħidna nibqgħu nagħmlu parti mill-Ġisem ta’ Kristu.

 

ŻMIEN L-AVVENT

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent. Ishru! (Mk 13:33-37)

▪ It-Tieni Ħadd tal-Avvent

It-Tielet Ħadd tal-Avvent. Ifirħu! Il-Mulej qorob. (Ġw 1:6-8,19-28)

Ir-Raba' Ħadd tal-Avvent. Ilqgħu lil Alla tagħkom! (Lq 1:26-38)

 

ŻMIEN IL-MILIED

Il-Milied. Emmanuel! God with us! (Mt 1:18-25)

 

ŻMIEN IR-RANDAN

L-Ewwel Ħadd. (Mk 1:12-15)

It-Tieni Ħadd tar-Randan. (Mk 9:2-10)

It-Tielet Ħadd tar-Randan. (Ġw. 2:13-25)  

Ir-Raba' Ħadd tar-Randan. (Ġw. 3:14-21)

Il-Ħames Ħadd tar-Randan. (Ġw. 12: 20-33)

Ħadd il-Palm. (Il-Passjoni ta' Sidna Ġesù Kristu skont San Mark)

 

ŻMIEN IL-GĦID

Għid il-Kbir.

It-Tieni Ħadd tal-Għid. (Ġw. 20:19-31)

It-Tielet Ħadd tal-Għid. (Lq. 24:35-48)

Ir-Raba' Ħadd tal-Għid. (Ġw. 10:11-18)

Il-Ħames Ħadd tal-Għid. (Ġw. 15:1-8)

Is-Sitt Ħadd tal-Għid. (Ġw. 15:9-17)

Tlugħ il-Mulej fis-sema. (Mk 16:15-20)

Għid il-Ħamsin. (Ġw. 15:26-27; 16:12-15)

 

ŻMIEN MATUL IS-SENA

It-Tieni Ħadd matul is-Sena. (Ġw 1:35-42)

It-Tielet Ħadd matul is-Sena. (Mk 1:14-20)

Ir-Raba' Ħadd matul is-Sena. (Mk 1:21-28)

Il-Ħames Ħadd matul is-Sena. (Mk 1:29-31)

Is-Sitt Ħadd matul is-Sena. (Mk 1:40-45)

 

 

 

Imħejjija mill-Karmelitani tal-Awstralja u Timor-Leste

Miġjuba għall-Malti minn Francesco PIo Attard