Laikos

 

BIEX INĦAJJRU T-TFAL GĦALL-QUDDIES

SENA A    -    SENA B    -    SENA Ċ

Imħejjija minn Joe Galea

 

SENA A

ŻMIEN L-AVVENT (SENA A)

L-1 Ħadd.

It-2 Ħadd.

It-3 Ħadd.

Ir-4 Ħadd.

 

ŻMIEN IL-MILIED (SENA A)

Jum il-Milied.

Marija, Omm Alla.

Il-Familja Mqaddsa.

L-Epifanija jew L-Epifanija.

Il-Magħmudija tal-Mulej jew Il-Magħmudija tal-Mulej.

 

ŻMIEN IR-RANDAN (SENA A)

L-1 Ħadd jew L-1 Ħadd.

It-2 Ħadd.

It-3 Ħadd.

Ir-4 Ħadd.

Il-5 Ħadd jew Il-5 Ħadd.

Ħadd il-Palm jew Ħadd il-Palm.

 

ŻMIEN IL-GĦID (SENA A)

L-Għid il-Kbir.

It-2 Ħadd jew It-2 Ħadd.

It-3 Ħadd jew It-3 Ħadd.

Ir-4 Ħadd jew Ir-4 Ħadd.

Il-5 Ħadd jew Il-5 Ħadd.

Is-6 Ħadd jew Is-6 Ħadd.

Is-7 Ħadd jew Is-7 Ħadd.

Għid il-Ħamsin jew Għid il-Ħamsin.

 

ŻMIEN MATUL IS-SENA

It-2 Ħadd.

It-3 Ħadd jew It-3 Ħadd.

Ir-4 Ħadd jew Ir-4 Ħadd.

Il-5 Ħadd jew Il-5 Ħadd.

Is-6 Ħadd jew Is-6 Ħadd.

Is-7 Ħadd jew Is-7 Ħadd.

...

Il-11-il Ħadd.

It-12-il Ħadd jew It-12-il Ħadd.

It-13-il Ħadd jew It-13-il Ħadd.

L-14-il Ħadd jew L-14-il Ħadd.

Il-15-il Ħadd jew Il-15-il Ħadd.

Is-16-il Ħadd jew Is-16-il Ħadd.

Is-17-il Ħadd.

It-18-il Ħadd.

Id-19-il Ħadd jew Id-19-il Ħadd.

L-20 Ħadd jew L-20 Ħadd.

Il-21 Ħadd jew Il-21 Ħadd.

It-22 Ħadd jew It-22 Ħadd.

It-23 Ħadd jew It-23 Ħadd.

L-24 Ħadd jew L-24 Ħadd.

Il-25 Ħadd.

Is-26 Ħadd.

Is-27 Ħadd jew Is-27 Ħadd.

It-28 Ħadd jew It-28 Ħadd.

Id-29 Ħadd jew Id-29 Ħadd.

It-30 Ħadd.

Il-31 Ħadd.

It-32 Ħadd jew It-32 Ħadd.

It-33 Ħadd.

Kristu Re jew Kristu Re.

 

SOLENITAJIET U FESTI OĦRA

It-Trinita’ Qaddisa jew It-Trinita' Qaddisa.

Il-Ġisem u d-Demm tal-Mulej.

It-Trasfigurazzjoni tal-Mulej.

L-Eżaltazzjoni tas-Salib.

Il-Qaddisin kollha.

 


SENA B

ŻMIEN L-AVVENT (SENA B)

L-1 Ħadd.

It-2 Ħadd jew It-2 Ħadd.

It-3 Ħadd jew It-3 Ħadd.

Ir-4 Ħadd jew Ir-4 Ħadd.

 

ŻMIEN IL-MILIED (SENA B)

Il-Familja Mqaddsa jew Il-Familja Mqaddsa.

L-Epifanija jew L-Epifanija.

Omm Alla.

Il-Magħmudija tal-Mulej.

 

ŻMIEN IR-RANDAN (SENA B)

L-1 Ħadd jew L-1 Ħadd.

It-2 Ħadd jew It-2 Ħadd.

It-3 Ħadd jew It-3 Ħadd.

Ir-4 Ħadd jew Ir-4 Ħadd.

Il-5 Ħadd jew Il-5 Ħadd.

Ħadd il-Palm jew Ħadd il-Palm.

 

ŻMIEN IL-GĦID (SENA B)

L-Għid il-Kbir jew L-Għid il-Kbir.

It-2 Ħadd jew It-2 Ħadd.

It-3 Ħadd jew It-3 Ħadd.

Ir-4 Ħadd jew Ir-4 Ħadd.

Il-5 Ħadd.

Is-6 Ħadd.

Is-7 Ħadd.

Għid il-Ħamsin.

 

ŻMIEN MATUL IS-SENA (SENA B)

It-2 Ħadd jew It-2 Ħadd.

It-3 Ħadd jew It-3 Ħadd.

Ir-4 Ħadd jew Ir-4 Ħadd.

Il-5 Ħadd jew Il-5 Ħadd.

Is-6 Ħadd jew Is-6 Ħadd.

...

Il-11-il Ħadd.

It-12-il Ħadd.

It-13-il Ħadd.

L-14-il Ħadd.

Il-15-il Ħadd.

Is-16-il Ħadd.

Is-17-il Ħadd.

It-18-il Ħadd.

Id-19-il Ħadd.

L-20 Ħadd.

Il-21 Ħadd.

It-22 Ħadd.

It-23 Ħadd.

L-24 Ħadd.

Il-25 Ħadd.

Is-26 Ħadd.

Is-27 Ħadd.

It-28 Ħadd.

Id-29 Ħadd.

It-30 Ħadd.

Il-31 Ħadd.

It-32 Ħadd.

It-33 Ħadd.

Kristu Re.

 

SOLENITAJIET U FESTI OĦRA

It-Trinita’ Qaddisa.

Marija Assunta.

 


SENA Ċ

 

ŻMIEN L-AVVENT (SENA Ċ)

L-1 Ħadd.

It-2 Ħadd.

It-3 Ħadd.

Ir-4 Ħadd.

 

ŻMIEN IL-MILIED (SENA Ċ)

Il-Familja Mqaddsa.

L-Epifanija.

Il-Magħmudija tal-Mulej.

 

ŻMIEN IR-RANDAN (SENA Ċ)

L-1 Ħadd.

It-2 Ħadd.

It-3 Ħadd.

Ir-4 Ħadd.

Il-5 Ħadd.

Ħadd il-Palm.

 

ŻMIEN IL-GĦID (SENA Ċ)

L-Għid il-Kbir.

It-2 Ħadd.

It-3 Ħadd.

Ir-4 Ħadd.

Il-5 Ħadd.

Is-6 Ħadd.

Is-7 Ħadd.

Għid il-Ħamsin.

 

ŻMIEN MATUL IS-SENA (SENA Ċ)

It-2 Ħadd.

It-3 Ħadd.

Ir-4 Ħadd.

Il-5 Ħadd.

Is-6 Ħadd.

Is-7 Ħadd.

It-8 Ħadd.

...

It-13-il Ħadd.

L-14-il Ħadd.

Il-15-il Ħadd.

Is-16-il Ħadd.

Is-17-il Ħadd.

It-18-il Ħadd.

Id-19-il Ħadd.

L-20 Ħadd.

Il-21 Ħadd.

It-22 Ħadd.

It-23 Ħadd.

L-24 Ħadd.

Il-25 Ħadd.

Is-26 Ħadd.

Is-27 Ħadd.

It-28 Ħadd.

Id-29 Ħadd.

It-30 Ħadd.

Il-31 Ħadd.

It-32 Ħadd.

It-33 Ħadd.

Kristu Re.

 

SOLENITAJIET U FESTI OĦRA

It-Trinita' Qaddisa.

Il-Ġisem u d-Demm Għażiż tal-Mulej.