DIĊEMBRU 2017

01. Il-Ġimgħa tal-XXXIV ġimgħa matul is-Sena

02. Is-Sibt tal-XXXIV ġimgħa matul is-Sena

 

03. L-Ewwel Ħadd tal-Avvent Sena B

04. It-Tnejn tal-I ġimgħa tal-Avvent

05. It-Tlieta tal-I ġimgħa tal-Avvent

06. L-Erbgħa tal-I ġimgħa tal-Avvent

07. Il-Ħamis tal-I ġimgħa tal-Avvent

08. It-Tnissil bla Tebgħa ta' Marija (S)

09. Is-Sibt tal-I ġimgħa tal-Avvent

 

10. It-Tieni Ħadd tal-Avvent Sena B

11. It-Tnejn tal-II ġimgħa tal-Avvent

12. It-Tlieta tal-II ġimgħa tal-Avvent

13. L-Erbgħa tal-II ġimgħa tal-Avvent

14. Il-Ħamis tal-II ġimgħa tal-Avvent

15. Il-Ġimgħa tal-II ġimgħa tal-Avvent

16. Is-Sibt tal-II ġimgħa tal-Avvent

 

17. It-Tielet Ħadd tal-Avvent Sena B

18. It-Tnejn tal-III ġimgħa tal-Avvent (FP)

19. It-Tlieta tal-III ġimgħa tal-Avvent (FP)

20. L-Erbgħa tal-III ġimgħa tal-Avvent (FP)

21. Il-Ħamis tal-III ġimgħa tal-Avvent (FP)

22. Il-Ġimgħa tal-III ġimgħa tal-Avvent (FP)

23. Is-Sibt tal-III ġimgħa tal-Avvent (FP)

 

24. Ir-Raba' Ħadd tal-Avvent Sena B

25. It-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu (S)

26. San Stiefnu, Protomartri (F)

27. San Ġwann, Appostlu u Evanġelista (F)

28. Il-Qaddisin Innoċenti Martri (F)

29. Il-Ħames jum fl-Ottava tal-Milied

30. Is-Sitt jum fl-Ottava tal-Milied

 

31. Il-Familja Mqaddsa (F)