RIŻORSI GĦAL MATUL L-AVVENT

 

Talbiet tal-Quddiesa: Il-Kolletta, It-Talba fuq l-Offerti u t-Talba ta' wara t-Tqarbin

Talbiet tal-Quddiesa għall-Ħdud u Festi tal-Mulej.

Talbiet tal-Quddies għall-jiem ferjali.

 


Riżorsi għall-Avvent (2022)

 

Lectio Divina għal matul il-Ħdud tal-Avvent. Sena A.  vidjo

Il-Mulej ġej., oħorġu ilqgħuh. Riflessjonijiet għal kull jum tal-Avvent 2022. pdf

Il-Mulej ġej., oħorġu ilqgħuh. Riflessjonijiet għal kull jum tal-Avvent 2022. awdjo

 

 


Katekeżi mill-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar l-Avvent ...

Avvent tfisser Mixja. 29/11/1978

L-Avvent u r-Realtà tal-Bniedem. 06/12/1978

Għaliex l-Avvent? Għaliex ġej Alla? 13/12/1978

Il-Mulej hu fil-qrib! 20/12/1978


Riżorsi għall-Avvent (2021)

Il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Riflessjoni għal kull jum tal-Avvent 2021. Djoċesi ta' Għawdex. (awdjo)  -   

It-Tħabbira tal-Avvent. Djoċesi ta' Għawdex. 2021.

Għaxar attitudnijiet għall-Avvent.

Kalendarju tal-Avvent 2021 (png)    -    (pdf)


Posters għall-Avvent. Kummissjoni Liturġika Djoċesana ta' Għawdex

Klikkja fuq l-istampa biex tkun tista' tniżżel il-poster rispettiv ▲


Il-Presepju

Admirabile Signum. Ittra appostolika tal-Papa Franġisku fuq it-tifsira u l-valur tal-presepju. 01/12/2019.

Il-Presepju hu mixja spiritwali. Messaġġi qosra f'24 poster.


L-Antifoni "O"

Antifoni "O"  - (poster)

Antifoni l-Kbar tal-Milied. Kitba Mons. Lawrenz Sciberras. (awdjo)

Antifoni "O" għal żmien l-Avvent mis-17 sat-23 ta' Diċembru. Fr Norbert Bonavia mssp. (awdjo)

Antifoni "O". Ero Cras.  Għada nkun (magħkom)  - (poster)

 

Posters dwar l-Antifoni "O". Kummissjoni Liturġika Djoċesana ta' Għawdex

Klikkja fuq l-istampa biex tkun tista' tniżżel il-poster rispettiv ▲


Personaġġi bibliċi għal żmien l-Avvent (posters)

Lilu ħabbru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom ...

Iżaija. Il-profeta tat-tama.

Il-Battista. Il-Mulej juri ħnuena.

Marija. Il-mara tal-istennija.

Ġużeppi. Il-bniedem ġust.


Il-Ħdud tal-Avvent, Riflessjonijiet minn Fr Christopher Vella sj. (2020).

Il-Ħdud tal-Avvent. Riflessjonijiet minn Fr Keith Bonnici (2020).

L-Avvent. Għar-riflessjoni dwar it-tifsira tal-Avvent, bi tħejjija għall-Milied. Kongregazzjoni Kult Divin.

L-Avvent ma' Ġużeppi. Pass pass ma' Ġużeppi matul l-Avvent.

L-Avvent ma' Marija. Ħsieb Marjan għal kull jum ta' Avvent biex ngħixu l-istennija tagħna ma' dik ta' Marija.

L-Isqfijiet Maltin dwar l-Avvent.

Ġakulatorju għall-wara t-Tqarbin fl-Avvent.

Jekk inti trid. Poeżija għall-Avvent imnebbħa mill-Kitbiet ta' San Ġwann tas-Salib.

Riflessjonijiet għal żmien l-Avvent ispirati mill-Patrijarki u l-Profeti tal-Antik Testment. Mgr A. Mizzi u Fr C. Buttigieg.

Sussidji għall-Ħdud tal-Avvent, Sena A Uffiċċju Katekeżi, Għawdex.


LECTIO DIVINA TAL-ĦDUD TAL-AVVENT minn Fr Joseph Mercieca

Il-Vanġelu tal-Ewwel Ħadd, Sena B

Il-Vanġelu tat-Tieni Ħadd. Sena B

Il-Vanġelu tat-Tielet Ħadd. Sena B

Il-Vanġelu tar-Raba' Ħadd. Sena B

 


TALB FID-DAR GĦALL-FAMILJA mid-Djoċesi ta' Għawdex. (2020)

L-Ewwel Ġimgha. Ishru

It-Tieni Ġimgħa. Indmu

It-Tielet Ġimgha. Ifirħu

Ir-Raba' Ġimgħa. Araw


NIĊĊELEBRAW FI DJARNA.  Produzzjoni Carmelite Communications (2020)

L-Ewwel Ħadd. Ishru. Mark 13:33-37. (MT)    -     (EN)

It-Tieni Ħadd. Ġejju it-triq. Mark 1:1-8. (MT)    -    (EN)

It-Tielet Ħadd. Ifirħu! Il-Mulej qorob. Ġwanni 1:6-8, 19-28.  (MT)    -    (EN)

Ir-Raba' Ħadd. Ilqgħu lil Alla tagħkom. Luqa 1:26-38. (MT)    -    (EN)

Il-Milied. Għimmanuel! Alla magħna! Mattew 1:18-25, (MT)    -    (EN)


NOVENA BI TĦEJJIJA GĦALL-MILIED

Iċ-Ċensiment. Minn Joe Galea  (vidjo)

Novena tal-Milied. 2021. Mid-Djoċesi ta' Għawdex

Novena b'tema vokazzjonali

Ċelebrazzjoni tal-Kelma ta’ Alla. Mis-Segretarjat Liturġija

Waqfiet waqt mixja fil-Presepju. Minn Ivan Farrugia

Aktar verżjonijiet tan-Novena tal-Milied


ĦSIEB GĦAL KULL JUM TAL-AVVENT  minn Mons. Joe Farrugia

Ħsieb għal kull jum Sena A

Ħsieb għal kull jum Sena B

Ħsieb għal kull jum Sena Ċ


PREŻENTAZZJONIJIET GĦALL-ĦDUD TAL-AVVENT mis-Segretarjat għal-Liturġija

SENA "A"

L-Ewwel Ħadd

It-Tieni Ħadd

Tnissil bla tebgħa ta' Marija

It-Tielet Ħadd

Ir-Raba' Ħadd

SENA "B"

L-Ewwel Ħadd

It-Tieni Ħadd

It-Tielet Ħadd

Ir-Raba' Ħadd


AKTAR PREŻENTAZZJONIJIET GĦALL-AVVENT minn Joe Galea

SENA B

L-Ewwel Ħadd

It-Tieni Ħadd

It-Tielet Ħadd

Ir-Raba Ħadd.
 


INNIJIET GĦAL ŻMIEN L-AVVENT

L-"Ave" tan-Novena tal-Milied. 2018.

Kollok sabiħa.  Titkanta fuq Mater Jubilaei

Kun int id-dawl

Maranthà Maranathà ejja fostna

Tibżax


L-AVVENT MA' MARIJA

1. Introduzzjoni

2. Riflessjoni dwar l-aspett Marjan ta’ żmien l-Avvent

Marija Ikona tal-Avventi u tal-Magħmudija (Avvent 2007)

3. Ikoni biżantini dwar il-misteri ta’ Marija fl-Avvent

L-Ikona tal-Omm t’Alla: Sinjal (Avvent 2006)

L-Ikona tat-Tħabbira tal-Mulej (Avvent 2007)

4. Ċelebrazzjonijiet għal żmien l-Avvent

Ċelebrazzjoni tal-Mixgħela tad-Dawl fil-Familji (Avvent 2018)

Velja tal-Immakulata (Avvent 2007)

Novena Marjana tal-Milied (Avvent 2018)

Ara s-Sussidju Avvent Marjan ...


Ċelebrazzjoni fil-Familja tal-Mixgħela tax-Xemgħa tal-Avvent

Fid-dar, f’post xieraq, titħejja l-kuruna tal-Avvent: erba’ xemgħat f’forma ta’ ċirku, imżejnin b’xi weraq aħdar. Għalkemm mhux bilfors, tajjeb li dawn ix-xemgħat ikunu tlieta ta’ kulur vjola, u waħda ta’ kulur roża

L-Avvent fil-Familja.  Test għal ċelebrazzjoni bejn il-ġenituri u l-ulied flimkien mal-membri l-oħra tad-dar

Klikkja hawn ...

Ara verżjoni oħra ...


Riżorsi tal-Avvent għat-Tfal u Adolexxenti

Charts

Temi għan-Novena tal-Milied

Temi biex ikunu wżati l-Ħadd waqt il-quddiesa

Sussiddji għal etajiet differenti: 3 - 6 snin, 7 sa 10 snin u 11 sa 14 'il sena

Temi għas-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni għal tfal u adolexxenti

Klikkja hawn ...