MEJJU 2020

01. San Ġużepp Ħaddiem (TO)
02. Is-Sibt tat-III ġimgħa tal-Għid. San Atanasju, Isqof u Duttur tal-Knisja. (TO)

03. Ir-Raba' Ħadd tal-Għid / Jum il-Vokazzjonijiet
04. It-Tnejn tar-IV ġimgħa tal-Għid
05. It-Tlieta tar-IV ġimgħa tal-Għid
06. L-Erbgħa tar-IV ġimgħa tal-Għid
07. Il-Ħamis tar-IV ġimgħa tal-Għid
08. Il-Ġimgħa tat-IV ġimgħa tal-Għid
09. San Ġorġ Preca, Presbiteru u fundatur tas-Soċjeta' tad-Duttrina Nisranija. (F)

10. Il-Ħames Ħadd tal-Għid
11. It-Tnejn tal-V ġimgħa tal-Għid
12. It-Tlieta tal-V ġimgħa tal-Għid
13. L-Erbgħa tal-V ġimgħa tal-Għid
14. San Mattija, Appostlu (F)
15. Il-Ġimgħa tal-V ġimgħa tal-Għid
16. Is-Sibt tal-V ġimgħa tal-Għid

17. Is-Sitt Ħadd tal-Għid
18. It-Tnejn tas-VI ġimgħa tal-Għid
19. It-Tlieta tas-VI ġimgħa tal-Għid
20. L-Erbgħa tas-VI ġimgħa tal-Għid
21. Il-Ħamis tas-VI ġimgħa tal-Għid
22. Il-Ġimgħa tas-VI ġimgħa tal-Għid
23. Is-Sibt tas-VII ġimgħa tal-Għid

24. Is-Seba' Ħadd tal-Għid - Tlugħ il-Mulej fis-Sema (S)
25. It-Tnejn tas-VII ġimgħa tal-Għid
26. It-Tlieta tas-VII ġimgħa tal-Għid. San Filippu Neri, presbiteru (TO)
27. L-Erbgħa tas-VII ġimgħa tal-Għid
28. Il-Ħamis tas-VII ġimgħa tal-Għid
29. Il-Ġimgħa tas-VII ġimgħa tal-Għid
30. Is-Sibt tas-VII ġimgħa tal-Għid
30. (PM) Velja ta' Għid il-Ħamsin

31. Għid il-Ħamsin (S)