SETTEMBRU 2017

01. Il-Ġimgħa tal-XXI ġimgħa matul is-Sena

02. Is-Sibt tal-XXI ġimgħa matul is-Sena

 

03. It-Tnejn u Għoxrin Ħadd matul Sena A

04. It-Tnejn tal-XXII ġimgħa matul is-Sena

05. It-Tlieta tal-XXII ġimgħa matul is-Sena

06. L-Erbgħa tal-XXII ġimgħa matul is-Sena

07. Il-Ħamis tal-XXII ġimgħa matul is-Sena

08. It-Twelid tal-Imqaddsa Verġni Marija (F)

09. Is-Sibt tal-XXII ġimgħa matul is-Sena

 

10. It-Tlieta u Għoxrin Ħadd matul Sena A

11. It-Tnejn tal-XXIII ġimgħa matul is-Sena

12. It-Tlieta tal-XXIII ġimgħa matul is-Sena

13. L-Erbgħa tal-XXIII ġimgħa matul is-Sena

14. L-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes (F)

15. Il-Verġni Mqaddsa Marija tad-Duluri (TO)

16. Is-Sibt tal-XXIII ġimgħa matul is-Sena

 

17. L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd matul Sena A

18. It-Tnejn tal-XXIV ġimgħa matul is-Sena

19. It-Tlieta tal-XXIV ġimgħa matul is-Sena

20. L-Erbgħa tal-XXIV ġimgħa matul is-Sena

21. San Mattew, Appostlu (F)

22. Il-Ġimgħa tal-XXIV ġimgħa matul is-Sena

23. Is-Sibt tal-XXIV ġimgħa matul is-Sena

 

24. Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd matul Sena A

25. It-Tnejn tal-XXV ġimgħa matul is-Sena

26. It-Tlieta tal-XXV ġimgħa matul is-Sena

27. L-Erbgħa tal-XXV ġimgħa matul is-Sena

28. Il-Ħamis tal-XXV ġimgħa matul is-Sena

29. L-Arkanġli  Mikiel, Gabrijel u Rafel (F)

30. Is-Sibt tal-XXV ġimgħa matul is-Sena