LULJU 2018

01. It-Tlettax-il Ħadd ta' matul is-Sena B

02. It-Tnejn tat-XIII-il ġimgħa matul is-Sena

03. San Tumas, Appostlu, (F)

04. L-Erbgħa tat-XIII-il ġimgħa matul is-Sena

05. Il-Ħamis tat-XIII-il ġimgħa matul is-Sena

06. Il-Ġimgħa tat-XIII-il ġimgħa matul is-Sena

07. Is-Sibt tat-XIII-il ġimgħa matul is-Sena

 

08. L-Erbatax-il Ħadd ta' matul is-Sena B

09. It-Tnejn tat-XIV-il ġimgħa matul is-Sena

10. It-Tlieta tat-XIV-il ġimgħa matul is-Sena

11. San Benedittu, abbati u patrun tal-Ewropa (F)

12. Il-Ħamis tat-XIV-il ġimgħa matul is-Sena

13. Il-Ġimgħa tat-XIV-il ġimgħa matul is-Sena

14. Is-Sibt tat-XIV-il ġimgħa matul is-Sena

 

15. Il-Ħmistax-il Ħadd ta' matul is-Sena B

16. L-Imqaddsa Verġni Marija tal-Għolja tal-Karmelu (TO)

17. It-Tlieta tal-XV-il ġimgħa matul is-Sena

18. L-Erbgħa tal-XV-il ġimgħa matul is-Sena

19. Il-Ħamis tal-XV-il ġimgħa matul is-Sena

20. Il-Ġimgħa tal-XV-il ġimgħa matul is-Sena

21. Is-Sibt tal-XV-il ġimgħa matul is-Sena

 

22. Is-Sittax-il Ħadd ta' matul is-Sena B

23. S. Briġida, reliġjuża u patruna tal-Ewropa (F)

24. It-Tlieta tas-XVI-il ġimgħa matul is-Sena

25. San Ġakbu, appostlu (F)

26. San Ġwakkin u Sant’Anna, ġenituri tal-Imqaddsa Verġni Marija (TO)

27. Il-Ġimgħa tas-XVI-il ġimgħa matul is-Sena

28. Is-Sibt tas-XVI-il ġimgħa matul is-Sena

 

29. Is-Sbatax-il Ħadd matul is-Sena B

30. It-Tnejn tas-XVII-il ġimgħa matul is-Sena

31. It-Tlieta tas-XVII-il ġimgħa matul is-Sena. San Injazju ta’ Loyola, presbiteru (TO)