ĠUNJU 2019

01. Is-Sibt tas-VI ġimgħa tal-Għid. San Ġustinu, Martri (TO)

 

02. Is-Seba' Ħadd tal-Għid - Tlugħ il-Mulej fis-Sema (S)

03. It-Tnejn tas-VII ġimgħa tal-Għid. San Karlu Lwanga u sħabu, Martri (TO)

04. It-Tlieta tas-VII ġimgħa tal-Għid

05. L-Erbgħa tas-VII ġimgħa tal-Għid. San Bonifaċju, Isqof u Martri (TO)

06. Il-Ħamis tas-VII ġimgħa tal-Għid

07. Il-Ġimgħa tas-VII ġimgħa tal-Għid

08. Is-Sibt tas-VII ġimgħa tal-Għid

 

09. Għid il-Ħamsin (S)

10. Marija Omm il-Knisja (TO)

11. San Barnaba, Appostlu (TO)

12. L-Erbgħa tal-X ġimgħa matul is-Sena

13. Il-Ħamis tal-X ġimgħa matul is-Sena. Sant'Antnin ta' Padova, Presbiteru u Duttur tal-Knisja (TO)

14. Il-Ġimgħa tal-X ġimgħa matul is-Sena

15. Is-Sibt tal-X ġimgħa matul is-Sena

 

16. It-Trinita' Qaddisa (S)

17. It-Tnejn tal-XI ġimgħa matul is-Sena

18. It-Tlieta tal-XI ġimgħa matul is-Sena

19. L-Erbgħa tal-XI ġimgħa matul is-Sena

20. Il-Ħamis tal-XI ġimgħa matul is-Sena

21. Il-Ġimgħa tal-XI ġimgħa matul is-Sena. San Alwiġi Gonzaga, Reliġjuż (TO)

22. Is-Sibt tal-XI ġimgħa matul is-Sena

 

23. Il-Ġisem u d-Demm Għażiż tal-Mulej (S)

24. It-Twelid ta' San Ġwann Battista (S)

25. It-Tlieta tat-XII ġimgħa matul is-Sena

26. L-Erbgħa tat-XII ġimgħa matul is-Sena

27. Il-Ħamis tat-XII ġimgħa matul is-Sena

28. Il-Qalb Imqaddsa ta' Ġesu' (S)

29. San Pietru u San Pawl, Appostli (S)

 

30. It-Tlettax-Ħadd ta' matul is-Sena "C"