DIĊEMBRU 2021

01. L-Erbgħa tal-I ġimgħa tal-Avvent.     </>

02. Il-Ħamis tal-I ġimgħa tal-Avvent.     </>

03. Il-Ġimgħa tal-I ġimgħa tal-Avvent. San Franġisk Saverju, Saċerdot. (TO)     </>

04. Is-Sibt tal-I ġimgħa tal-Avvent.     </>

 

05. It-Tieni Ħadd tal-Avvent Sena "C"     </>

06. It-Tnejn tat-II ġimgħa tal-Avvent.     </>

07. It-Tlieta tat-II ġimgħa tal-Avvent. San Ambroġ, Isqof u Duttur tal-Knisja. (TO)     </>

08. It-Tnissil bla Tebgħa tal-Imqaddsa Verġni Marija. (S)     </>

09. Il-Ħamis tat-II ġimgħa tal-Avvent.     </>

10. Il-Ġimgħa tat-II ġimgħa tal-Avvent. L-Imqaddsa Verġni Marija ta’ Loreto. (TO)     </>

11. Is-Sibt tat-II ġimgħa tal-Avvent.     </>

 

12. It-Tlielet Ħadd tal-Avvent Sena "C"     </>

13. It-Tnejn tat-III ġimgħa tal-Avvent. Santa Luċija, Verġni u Martri. (TO)     </>

14. It-Tlieta tat-III ġimgħa tal-Avvent. San Ġwann tas-Salib, Presbiteru u Duttur tal-Knisja. (TO)     </>

15. L-Erbgħa tat-III ġimgħa tal-Avvent.     </>

16. Il-Ħamis tat-III ġimgħa tal-Avvent.     </>

17. Il-Ġimgħa tat-III ġimgħa tal-Avvent. (FP)     </>

18. Is-Sibt tat-III ġimgħa tal-Avvent. (FP)     </>

 

19. Ir-Raba' Ħadd tal-Avvent Sena "C"     </>

20. It-Tnejn tar-IV ġimgħa tal-Avvent. (FP)     </>

21. It-Tlieta tar-IV ġimgħa tal-Avvent. (FP)     </>

22. L-Erbgħa tar-IV ġimgħa tal-Avvent. (FP)     </>

23. Il-Ħamis tar-IV ġimgħa tal-Avvent. (FP)     </>

24. Il-Ġimgħa tar-IV ġimgħa tal-Avvent. (FP) u tal-Vġili t-Twelid ta' Sidna Ġesu' Kristu. (S)     </>

25. It-Twelid ta' Sidna Ġesu' Kristu. (S)     </>

 

26. Il-Familja Mqaddsa ta’ Ġesù, Marija u Ġużeppi. (F)     </>

27. San Ġwann, Appostlu u Evanġelista (F)     </>

28. Il-Qaddisin Innoċenti Martri. (F)     </>

29. Il-Ħames jum fl-Ottava tal-Milied.     </> 

30. Is-Sitt jum fl-Ottava tal-Milied.     </>

31. Is-Seba' jum fl-Ottava tal-Milied.     </>