JANNAR 2021

01. L-Imqaddsa Omm Alla Marija. (S)

02. Is-Sibt ta' qabel l-Epifanija. San Bażilju l-kbir u San Girgor Nazjanzenu, isqfijiet u Dutturi tal-Knisja. (TO)

 

03. Il-Ħadd. L-Epifanija tal-Mulej. (S)

04.  It-Tnejn ta' wara l-Epifanija.

05. It-Tlieta ta' wara l-Epifanija.

06. L-Erbgħa ta' wara l-Epifanija.

07. Il-Ħamis ta' wara l-Epifanija.

08. Il-Ġimgħa ta' wara l-Epifanija.

09. Is-Sibt ta' wara l-Epifanija.

 

10. Il-Ħadd. Il-Magħmudija tal-Mulej. (F)

11. It-Tnejn tal-I ġimgħa matul is-Sena.

12. It-Tlieta tal-I ġimgħa matul is-Sena.

13. L-Erbgħa tal-I ġimgħa matul is-Sena.

14. Il-Ħamis tal-I ġimgħa matul is-Sena.

15. Il-Ġimgħa tal-I ġimgħa matul is-Sena.

16. Is-Sibt tal-I ġimgħa matul is-Sena.

 

17. It-Tieni Ħadd ta' matul is-Sena "B"

18. It-Tnejn tat-II ġimgħa matul is-Sena.

19. It-Tlieta tat-II ġimgħa matul is-Sena.

20. L-Erbgħa tat-II ġimgħa matul is-Sena.

21. Il-Ħamis tat-II ġimgħa matul is-Sena. Sant'Anjeże Verġni u Martri. (TO)

22. San Publju, Prinċep ta’ Malta. (TO) 

23. Is-Sibt tat-II ġimgħa matul is-Sena.

 

24. It-Tielet Ħadd matul is-Sena "B"     </>

25. Il-Konverżjoni tal-Appostlu San Pawl. (F)      </>

26. San Titu u San Timotju, Isqfijiet. (TO)      </>

27. L-Erbgħa tat-III ġimgħa matul is-Sena.     </>

28. Il-Ħamis tat-III ġimgħa matul is-Sena. San Tumas ta' Aquino, Presbiteru u Duttur. (TO)      </>

29. Il-Ġimgħa tat-III ġimgħa matul is-Sena      </>

30. Is-Sibt tat-III ġimgħa matul is-Sena      </>

 

31. Ir-Raba' Ħadd matul is-Sena "B"      </>