OTTUBRU 2019

01. It-Tlieta tas-XXVI ġimgħa matul is-Sena. Santa Tereża tal-Bambin Ġesù (TO)

02. L-Anġli Kustodji Mqaddsa (TO)

03. Il-Ħamis tas-XXVI ġimgħa matul is-Sena

04. Il-Ġimgħa tas-XXVI ġimgħa matul is-Sena. San Franġisk ta’ Assisi, Djaknu (TO)

05. Is-Sibt tas-XXVI ġimgħa matul is-Sena

 

06. Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd ta' matul is-Sena "C"

07. It-Tnejn tas-XXVII ġimgħa matul is-Sena. L-Imqaddsa Verġni Marija tar-Rużarju (TO)

08. L-Anniversarju tad-dedikazzjoni tal-Katidral ta’ Malta (F)

09. L-Erbgħa tas-XXVII ġimgħa matul is-Sena

10. Il-Ħamis tas-XXVII ġimgħa matul is-Sena

11. Il-Ġimgħa tas-XXVII ġimgħa matul is-Sena

12. Is-Sibt tas-XXVII ġimgħa matul is-Sena

 

13. It-Tmienja u Għoxrin Ħadd ta' matul is-Sena "C"

14. It-Tnejn tat-XXVIII ġimgħa matul is-Sena

15. It-Tlieta tat-XXVIII ġimgħa matul is-Sena. Santa Tereża ta’ Ġesù, Verġni u Duttur tal-Knisja (TO)

16. L-Erbgħa tat-XXVIII ġimgħa matul is-Sena

17. Il-Ħamis tat-XXVIII ġimgħa matul is-Sena. San Injazju ta’ Antjokja, Isqof u Martri (TO)

18. San Luqa, Evanġelista (F)

19. Is-Sibt tat-XXVIII ġimgħa matul is-Sena

 

20. Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena "C" - Ġurnata Missjunarja

21. It-Tnejn tad-XXIX ġimgħa matul is-Sena

22. It-Tlieta tad-XXIX ġimgħa matul is-Sena

23. L-Erbgħa tad-XXIX ġimgħa matul is-Sena

24. Il-Ħamis tad-XXIX ġimgħa matul is-Sena

25. Il-Ġimgħa tad-XXIX ġimgħa matul is-Sena

26. Is-Sibt tad-XXIX ġimgħa matul is-Sena

 

27. It-Tletin Ħadd matul is-Sena "C"

28. San Xmun u San Ġuda, Appostli (F)

29. It-Tlieta tat-XXX ġimgħa matul is-Sena

30. L-Erbgħa tat-XXX ġimgħa matul is-Sena

31. Il-Ħamis tat-XXX ġimgħa matul is-Sena