LULJU 2019

01. It-Tnejn tat-XIII-il ġimgħa matul is-Sena

02. It-Tlieta tat-XIII-il ġimgħa matul is-Sena

03. San Tumas, Appostlu, (F)

04. Il-Ħamis tat-XIII-il ġimgħa matul is-Sena

05. Il-Ġimgħa tat-XIII-il ġimgħa matul is-Sena

06. Is-Sibt tat-XIII-il ġimgħa matul is-Sena

 

07. L-Erbatax-il Ħadd ta' matul is-Sena "C"

08. It-Tnejn tat-XIV-il ġimgħa matul is-Sena

09. It-Tlieta tat-XIV-il ġimgħa matul is-Sena

10. L-Erbgħa tat-XIV-il ġimgħa matul is-Sena

11. San Benedittu, Abbati u Patrun tal-Ewropa (F)

12. Il-Ġimgħa tat-XIV-il ġimgħa matul is-Sena

13. Is-Sibt tat-XIV-il ġimgħa matul is-Sena

 

14. Il-Ħmistax-il Ħadd ta' matul is-Sena "C"

15. It-Tnejn tal-XV-il ġimgħa matul is-Sena. San Bonaventura, Isqof u Duttur tal-Knisja (TO)

16. L-Imqaddsa Verġni Marija tal-Għolja tal-Karmelu (TO)

17. L-Erbgħa tal-XV-il ġimgħa matul is-Sena

18. Il-Ħamis tal-XV-il ġimgħa matul is-Sena

19. Il-Ġimgħa tal-XV-il ġimgħa matul is-Sena

20. Is-Sibt tal-XV-il ġimgħa matul is-Sena

 

21. Is-Sittax-il Ħadd ta' matul is-Sena "C"

22. Santa Marija Maddalena (F)

23. Santa Briġida, reliġjuża u patruna tal-Ewropa (F)

24. L-Erbgħa tas-XVI-il ġimgħa matul is-Sena

25. San Ġakbu, Appostlu (F)

26. San Ġwakkin u Sant’Anna, ġenituri tal-Imqaddsa Verġni Marija (TO)

27. Is-Sibt tas-XVI-il ġimgħa matul is-Sena

 

28. Is-Sbatax-il Ħadd matul is-Sena "C"

29. Santa Marta (TO)

30. It-Tlieta tas-XVII-il ġimgħa matul is-Sena

31. L-Erbgħa tas-XVII-il ġimgħa matul is-Sena. S. Injazju ta’ Loyola. (TO)