JANNAR 2019

 01. L-Imqaddsa Omm Alla Marija (S)
 02. L-Erbgħa ta' qabel l-Epifanija
 03. Il-Ħamis ta' qabel l-Epifanija
 04. Il-Ġimgħa ta' qabel l-Epifanija
 05. Is-Sibt ta' qabel l-Epifanija

 

 06. Il-Ħadd. L-Epifanija tal-Mulej
 07.  It-Tnejn ta' wara l-Epifanija
 08. It-Tlieta ta' wara l-Epifanija
 09. L-Erbgħa ta' wara l-Epifanija
 10. Il-Ħamis ta' wara l-Epifanija
 11. Il-Ġimgħa ta' wara l-Epifanija
 12. Is-Sibt ta' wara l-Epifanija

 

 13. Il-Ħadd. Il-Magħmudija tal-Mulej
 14. It-Tnejn tal-I ġimgħa matul is-Sena
 15. It-Tlieta tal-I ġimgħa matul is-Sena
 16. L-Erbgħa tal-I ġimgħa matul is-Sena
 17. Il-Ħamis tal-I ġimgħa matul is-Sena. Sant' Anton Abbati. (TO)
 18. Il-Ġimgħa tal-I ġimgħa matul is-Sena
 19. Is-Sibt tal-I ġimgħa matul is-Sena

 

 20. It-Tieni Ħadd ta' matul is-Sena "C"
 21. It-Tnejn tat-II ġimgħa matul is-Sena
 22. San Publju, Prinċep ta’ Malta. (TO)
 23. L-Erbgħa tat-II ġimgħa matul is-Sena
 24. Il-Ħamis tat-II ġimgħa matul is-Sena. San Franġisk ta' Sales, Isqof (TO)
 25. Il-Konverżjoni tal-Appostlu San Pawl (F)
 26. San Titu u San Timotju, Isqfijiet (TO)

 

 27. It-Tielet Ħadd matul is-Sena "C"
 28. It-Tnejn tat-III ġimgħa matul is-Sena. San Tumas ta' Aquino, Presbiteru u Duttur (TO)
 29. It-Tlieta tat-III ġimgħa matul is-Sena
 30. L-Erbgħa tat-III ġimgħa matul is-Sena
 31. Il-Ħamis tat-III ġimgħa matul is-Sena