L

A

I

K

0

S

 

Home  

Kuntatt

 

Dokumenti tas-Sinodu Djoċesan 1999 - 2003

Kultura – Soċjetà -  Knisja, biex il-Knisja tagħraf aktar is-sehem u s-servizz tagħha fis-soċjetà, Malta 2003.

Viżjoni ta’ Knisja, biex ilkoll naħdmu għall-bini tal-Knisja bħala komunjoni, Malta, 2003.

Lajċi Nsara, biex il-lajċi jkunu aktar melħ tal-art u dawl għad-dinja, Malta, 2003.

Kelma – Xandir, biex l-Aħbar it-Tajba tasal fil-ħajja ta’ kull Malti u Maltija, Malta 2003.

Liturġija – Sagramenti, biex il-poplu jagħti qima lil Alla u jiċċelebra bil-ħajja u bil-ferħ, Malta, 2003.

Djakonija – Ġustizzja, biex tissaħħaħ il-ħidma ta’ karità u  tkun imsieħba mal-ħidma favur soċjetà aktar ġusta, Malta, 2003.

Żwieġ u Familja, biex ikollna familji aktar b’saħħithom, aktar iffurmati u nieqfu lkoll ma’ minqed ibati, Malta, 2003.

Żgħażagħ u Adolexxenti, biex iż-żgħażagħ ikunu protagonisti fil-ħajja tal-Knisja u tas-Soċjetà, Malta, 2003.

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta